Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności . Warunki dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.
Edukacja Terapia Specjalna

Terapia Specjalna

Czasopismo

Wraz ze zmianami w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i przepisami o edukacji włączającej zmieniają się obowiązki terapeuty i pedagoga specjalnego.

Niepełnosprawność intelektualna w różnym stopniu, zaburzenia ze spektrum autyzmu, sensoryczne czy komunikacji werbalnej to obszary, które wymagają szerokiego spojrzenia, szczególnie w kontekście integracyjnych metod pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. czasopisma.

Opcje zakupu

Stock state icon Dostępność: Ograniczona ilość
Price icon Cena: Netto
Dlaczego warto?
 
 • Gwarantujemy kompletny zestaw nowatorskich rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych, z elementami terapii sensorycznej - dzięki temu będziecie Państwo mogli skutecznie odpowiadać na wyzwania ofensywnych zmian cywilizacyjnych.
 • Każdy numer czasopisma jest tematyczny. Budujemy w ten sposób bazę wiedzy w oparciu o przypadki analizowane krok po kroku – dzięki temu będziecie Państwo potrafili zastosować pozyskaną wiedzę w indywidualnej praktyce.
 • Sytuujemy działania terapii i edukacji specjalnej interdyscyplinarnie. Pokazujemy, jak efektywnie współpracować z innymi specjalistami – dzięki temu dowiecie się Państwo o szerokich innowacyjnych możliwościach wsparcia terapii.
 • Znajdujemy dla Państwa ekspertów, którzy pracują w oparciu o najnowsze badania naukowe – dzięki temu zyskujecie Państwo pewność, że otrzymujecie sprawdzone i skuteczne metody pracy.
Piszą dla nas m.in.:
 

     
Agnieszka Kossowska
Doktor nauk humanistycznych, językoznawca, wykładowca Politechniki Opolskiej, autorka książki "Duże sprawy w małych głowach" (w lutym 2018 r. ukaże się trzeci nakład książki), w której językiem dzieci opowiada o niepełnosprawności, współautorka scenariuszy zajęć lekcyjnych dot. edukacji włączającej, w roku szkolnym 2016/17 koordynatorka merytoryczna projektu "Wychowanie do nauczania włączającego" (Learning to include) dofinansowanego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych w ramach Alumni Engagement Innovation Fund 2016.

        
Krystyna Pomorska
Psycholog, pedagog, certyfikowany terapeuta behawioralny, doktorantka i wykładowca Uniwersytetu SWPS oraz członek zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Od ponad 10 lat zaangażowana w pracę terapeutyczną z dziećmi (w tym z zaburzeniami rozwoju i zachowania). Prowadzi badania nad rozwojem umiejętności społeczno-emocjonalnych i komunikacyjnych u dzieci. Uczy przedmiotów związanych ze stosowaną analizą zachowania, wspomaganiem rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także prowadzi kursy licencyjne dla Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej w Krakowie.
 

        
Paulina Szymańska
Jest lekarzem i studentką studiów podyplomowych Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia. W trakcie studiów na wydziale lekarskim odbyła staże w Brazylii (2014) i na Tajwanie (2015). Jest diagnostą klinicznym ADOS-2. Ukończyła III-stopniowe szkolenie Stosowanej Analizy Zachowania. Od 2012 roku współpracuje z Fundacją JiM. Jest autorką dwóch ogólnopolskich Raportów JiM: "Dziecko z autyzmem. Dostęp do diagnozy, terapii i edukacji w Polsce" (2016) oraz "Sytuacja młodzieży i osób dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwoju w Polsce" (2017).  

        
Izabela Fornalik
dr n. hum., pedagożka specjalna i edukatorka seksualna, psychoterapeutka CBT w w procesie certyfikacji, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego – Przewodnicząca Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością. Wykładowczyni na Podyplomowym Studium Wychowania Seksualnego Wydziału Pedagogicznego UW oraz na Podyplomowych Studiach "Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia" na UAM w Poznaniu. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną oraz z osobami ze spektrum autyzmu.  

        
Beata Ignaczewska
pedagog specjalny, certyfikowany superwizor Stosowane Analizy Zachowania, dyrektor Centrum Terapii Behawioralnej (Gdańsk- Gliwice- Zabrze) oraz właściciel wydawnictwa CTB. Superwizor w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Na terenie całej Polski prowadzi konsultacje, superwizje oraz szkolenia ze Stosowanej Analizy Zachowania. Wykładowca na SWPS ( Warszawa i Katowice) oraz na Akademii Medycznej w Gdańsku. Superwizuje placówki edukacyjne , terapeutyczne na terenie całej Polski.  

 

Porównanie wersji Wersja Ekonomiczna Wersja Optymalna
ZAWARTOŚĆ
Wersja Papierowa
Wersja Elektroniczna
Dostęp do portalu
Archiwum
Artykuły w wersji elektronicznej
 
W najbliższym numerze:

TEMAT MIESIĄCA 

 • Stosowana analiza zachowania 

Ponadto:

 • Kształtowanie zachowań dzieci w terapii jako celowe wsparcie rozwojowe w nabywaniu umiejętności w sposób inny niż konwencjonalny - w jaki sposób pracować i na czym polega pomoc 
 • Czego uczy stosowana analiza zachowania - wybrane narzędzia motywacyjne do wykorzystania w terapii na przykładach pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu 
 • Edukacja dla przyszłości - terapia w długiej perspektywie przygotowania do życia - jakie są ograniczenia i szanse na przykładzie wybranych technik analizy stosowanej 
 • Emocje w komunikacji - jak kształtować umiejętność rozpoznawania, rozumienia i akceptacji emocji w pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera 
 • Jak prowadzić trudne rozmowy z nadmiernie liberalnymi lub zaborczymi opiekunami/rodzicami?
Przegląd tematów z kolejnych numerów:
 
 • Alternatywna komunikacja jako odpowiedź na indywidualne predyspozycje pacjenta i sposób na zbudowanie relacji terapeutycznej
 • Talasoterapia, dogoterapia, hortiterapia, sylwoterapia - opisy przypadków, pokazujące, jak w gąszczu metod znaleźć najbardziej odpowiednią do indywidualnego problemu
 • Formy i metody komunikacji alternatywnej w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną - przegląd sprawdzonych rozwiązań
 • Jak nauczyć osobę z ASD rozumienia tego, co prywatne, publiczne i intymne? - z przykładowymi kartami pracy
 • Trudności osób niewidomych pojawiające się w relacjach intymnych - metody pracy z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej, które mają na celu przełamywanie barier osobistych
 • Najczęstsze choroby współwystępujące - co powinien wiedzieć pedagog, który pracuje z dzieckiem z cukrzycą, padaczką czy astmą
 • RAPORT: Co to jest EBM - evidence-based-medicine - w kontekście nowości terapeutycznych, takich jak komory hiperbaryczne czy biorezonans
 • Terapia specjalna w perspektywie najnowszych regulacji prawnych - Narodowy Program Ochrony Zdrowia psychicznego a koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie - postrzeganie niepełnosprawności intelektualnej – zmiany
Stałe rubryki:
 

TEMAT NUMERU

 • w każdym numerze przedstawiamy konkretny rodzaj zaburzenia lub problem w terapii i pedagogice specjalnej. Punktem centralnym są zawsze profesjonalne aspekty pracy;

DIAGNOSTYKA

 • ciekawe przypadki diagnostyczne przygotowane w oparciu o realny proces formułowania diagnozy i celów terapii. Pokazujemy przekrój przez znaczące dla danego zagadnienia sytuacje ze wskazaniem momentów kluczowych terapii;

METODY TERAPII

 • zalecenia terapeutyczne, które cieszą się uznaniem ze względu na swoją efektywność. Pokazujemy różne sposoby pracy w praktycznym ujęciu. Kładziemy nacisk na różne formy komunikacji;

STUDIUM PRZYPADKU

 • rozbieramy na czynniki pierwsze najtrudniejsze problemy i dajemy wskazówki, jak radzić sobie z nimi w praktyce, prezentujemy przypadki omówione w oparciu o realne przykłady zaburzeń;

ZAJĘCIA Z POMYSŁEM

 • bank pomysłów z oryginalnymi, autorskimi scenariuszami do różnych zaburzeń rozwoju i zachowania wraz z gotowymi kartami pracy oraz praktyczne wskazówki i zalecenia specjalistów;

WSPÓŁPRACA Z...

 • współpraca z rodzicami oraz praktyczne wskazówki wspierające proces diagnostyczny i terapeutyczny prezentowane przez specjalistów z różnych dziedzin i z różnych instytucji, m.in.: psychologa, neurologa, logopedę, seksuologa, lekarz rodzinny, genetyk kliniczny;

PORADY PRAWNE

 • prawne aspekty pracy terapeuty i pedagoga specjalnego, związane m.in., z ochroną danych osobowych oraz współpracą z instytucjami zewnętrznymi, jak OPS czy fundacje, wzory kontraktów.

Szczegóły

Kontakt z wydawcą bok@forum-media.pl; 61 66 55 800
Typ produktu Czasopismo
Liczba stron 72
Format A4
Częstotliwość ukazywania się czasopisma 6 numerów w roku
Przewidywany czas dostawy

Standardowy czas realizacji zamówienia od daty jego wpływu do Wydawnictwa do momentu dostarczenia przesyłki odbiorcy wynosi ok. 7 dni roboczych. Czasopismo oraz faktura wysyłane są w dwóch niezależnych przesyłkach za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Kontynuacja prenumeraty

Przedłużenie prenumeraty następuje automatycznie i nie wymaga składania oddzielnego zamówienia.

Wraz z ostatnim numerem prenumeraty otrzymają Państwo przypomnienie informujące o kończącej się prenumeracie i automatycznym wznowieniu prenumeraty na kolejny rok. W razie konieczności rezygnacji  należy w przeciągu 14 dni od otrzymania ostatniego numeru w ramach rocznej prenumeraty przesłać do nas pisemną rezygnację na adres bok@forum-media.pl.

Adres strony www

www.terapiaspecjalna.pl