Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności . Warunki dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.
Edukacja Psychologia w Praktyce

Psychologia w Praktyce

Czasopismo

Czasopismo zawodowe psychologa i psychoterapeuty dzieci i dorosłych!

Opcje zakupu

Stock state icon Dostępność: Ograniczona ilość
Delivery icon Wysyłka: 14 dni
Price icon Cena: Netto
Czasopismo zawodowe psychologa i psychoterapeuty dzieci i dorosłych!

Tempo i ofensywność zmian cywilizacyjnychpowodują, żeproblemy, z jakimi boryka się człowiek, należy rozpatrywać w zupełnie nowym kontekście.Nowe uzależnienia, relacje w cyberprzestrzeni, wirtualne tożsamości to zagadnienia w psychologii i terapii, które wymagają coraz częściej interdyscyplinarnego podejścia oraz zróżnicowanych działań.

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek każdy psycholog i psychoterapeuta potrzebuje w sposób ciągły poszerzać praktyczną wiedzę o nowych i skutecznych metodach rozpoznawania trudności zaburzających swobodne funkcjonowanie oraz powodujących wiele dysfunkcji, a także o sposobach radzenia sobie z nimi, w tym zróżnicowanych formach prowadzenia terapii.

Poprzysiągłem sobie, że będę używał wszelkich posiadanych zdolności, aby czynić dobro i przeciwdziałać złu, wspierać to, co w ludziach najlepsze, pracować w celu uwolnienia ich z więzień, które sobie sami stworzyli. (Philip Zimbardo)

 

 

 

 

 

GWARANTUJEMY

unikatowy zestaw materiałów, w tym opracowania wybranych wyników badań oraz praktyczne przykłady przybliżające czytelnikom interesujące lub nowatorskie rozwiązania badawcze, diagnostyczne, terapeutyczne i inne.

 

 

OFERUJEMY

opracowania z uwzględnieniem różnych szkół psychologicznych – co pozwala spojrzeć na wybrane aspekty rozwoju i psychospołecznego funkcjonowania człowieka oraz odpowiadać na wyzwania ofensywnych zmian cywilizacyjnych.

 

 

KAŻDY NUMER CZASOPISMA JEST TEMATYCZNY

Budujemy bazę wiedzy w oparciu o przypadki analizowane krok po kroku – dzięki temu będziecie Państwo mogli dowiedzieć się, jak wiedza z danego obszaru stosowana jest w indywidualnej praktyce.

 

 

SYTUUJEMY DZIAŁANIA PSYCHOLOGA I PSYCHOTERAPEUTY INTERDYSCYPLINARNIE

Pokazujemy przykłady, jak efektywnie współpracować ze specjalistami z innych obszarów nauki i zdrowia – dzięki temu dowiecie się Państwo o wybranych możliwościach i korzyściach płynących ze współpracy interdyscyplinarnej.

 

 

ANGAŻUJEMY DO WSPÓŁPRACY BADACZY ORAZ PRAKTYKÓW

którzy pracują w oparciu o poszukiwanie wyników najnowszych badań naukowych – dzięki temu możecie Państwo aktualizować swoją wiedzę oraz zyskać stały dostęp do sprawdzonych przykładów i efektywnych sposobów pracy.

 
Jeżeli w pracy zawodowej lub na drodze indywidualnego rozwoju potrzebne są Państwu:
 
 • wybrane tematyczne opracowania, wyniki badań i raporty dotyczące znaczenia wpływu zmian cywilizacyjnych dla psychospołecznego funkcjonowania człowieka – komentujemy doniesienia naukowe z kraju i ze świata i dajemy przykłady z praktyki, jak pracować na miarę uwarunkowań XXI wieku, np. przy wzroście zaburzeń więzi, zachowaniach agresywnych, zaburzeniach tożsamości itp.;
 • analizy przypadków prowadzonych przez naszych specjalistów krok po kroku – w tym m.in. fragmenty opisów najtrudniejszych przypadków wraz z podkreśleniem momentów kluczowych terapii;
 • konkretne podpowiedzi doświadczonych specjalistów oraz wybrane przez nich przykłady, w jaki sposób stawiane są diagnozy i świadczona jest pomoc psychologiczna – wspieramy w rozumieniu określonych zjawisk  psychologicznych, zwłaszcza w zakresie budowania i odbudowania relacji oraz w pracy z dziećmi i młodzieżą w aspekcie wzrostu tempa intensywności życia i towarzyszących temu zaburzeń funkcjonowania psychospołecznego jednostek;
 • stały dostęp do konsultacji eksperckich z gwarancją merytoryczną – zapewniamy najlepszych specjalistów.
Co zyskasz, zamawiając czasopismo?
 
 • Więcej czasu dla siebie zamiast żmudnych poszukiwań materiałów do samorozwoju lub pracy zawodowej w internecieotrzymujecie Państwoatrakcyjnie dobrany zestaw artykułów i dodatkowych pomocy wspierających rozwój zawodowy oraz osobisty.
 • Bazę tematyczną i skojarzone z nią opracowania oraz  wykaz literatury – dzięki temu na bieżąco będziecie Państwo poszerzali swoje kompetencje zawodowe.
 • Dostęp online do każdego numeru czasopisma z możliwością zadawania pytań ekspertowi – dzięki temu w dogodnym dla Państwa czasie możecie korzystać z materiałów.

W tym numerze piszą dla nas:

Dr Agnieszka Wilczyńska
Doktor psychologii, psychoterapeutka, naukowiec, autorka ponad stu publikacji. Wykładowca Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wcześniej Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu w Weronie. Psycholog praktyk, prowadzi od ponad 20 lat Poradnię Psychologiczną. Współpracuje z wybitnymi badaczami i naukowcami uznanymi na całym świecie, organizuje konferencje i  warsztaty oraz inicjuje i prowadzi projekty badawcze oraz środowiskowe. Jest m.in. liderem Projektu Bohaterskiej Wyobraźni i Programu Rozumienie Ludzkiej Natury w Polsce we współpracy z Profesorem Philipem Zimbardo. Współzałożycielka Fundacji ZimbardoYouth Center oraz wielu innych inicjatyw społecznych mających na celu dobro i rozwój człowieka. 
Julia E. Wahl
Julia E. Wahl - psycholog, psychoterapeuta założyciel i dyrektor The MindInstitute, trener podejścia uważności oraz współczucia.  
Psycholog, psychoterapeuta (szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie integracyjnym w Manchester Institute for Psychotherapy, Manchester, Wlk. Brytania, u Richarda Erskine’a, PhD z Institute for IntegrativePsychotherapy, Nowy Jork, USA), założyciel i dyrektor The MindInstitute (www.mindinstitute.com.pl), trener podejścia uważności (mindfulness) oraz współczucia (compassion). Jedna z założycielek Polskiego Towarzystwa Mindfulness. 
Przeprowadziła ponad 40 edycji 8-tyg. Treningu Uważności w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Gdańsku, Nottingham oraz Derby. Przez kilka lat pracowała w Szpitalu MSW w Otwocku na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, gdzie prowadziła terapię indywidualną, grupową, warsztaty na temat złości. Superwizowała się u Marii Marquardt (Katowicki Instytut Psychoterapii) oraz Christophera Germera, PhD (Harvard Medical School).
Obecnie prowadzi program (Compassion for Cancer – CforC) wsparcia dla pacjentów onkologicznych w oparciu o podejście współczucia (Compassion-FocusedTherapy – CFT) w ramach doktoratu na University of Derby.
Rosemary Sword
Prowadzi terapię zmiany perspektywy czasowej (The Time Perspective Theory). Metodę tę opracowała wspólnie z mężem Richadem Swordem oraz Philipem Zimbardo, a następnie opisała we wspólnej publikacji pt. „Siła czasu”. Książka ta pokazuje przełomowe podejście, które pozwala ludziom przeżywającym stres traumatyczny zmienić ich perspektywę czasową i przejść od traumatycznej przeszłości do jaśniejszej przyszłości. Rosmery wraz z profesorem Zimbardo prowadzą kolumnę na poczytnym blogu Psychology Today.
 
 
prof. Jarosław Jagieła
Polski pedagog społeczny i psychoterapeuta, od 2003 roku profesor nadzwyczajny w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i Akademii Ignatianum w Krakowie.Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w 1986 roku oraz ponad 800 godzin szkoleń w zakresie różnych form i metod psychoterapii. Uzyskał rekomendację do prowadzenia psychoterapii przez superwizorów PTP (dr Wandę Sztander, dr n. med. Krzysztofa Jedlińskiego). Odbył szereg staży klinicznych (m.in. Klinika Psychiatrii, Oddział Nerwic, Akademii Medycznej w Lublinie, Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu. Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży – 1999).
Agnieszka Woś-Szymanowska
Psycholog. W swojej pracy wykorzystuje Analizę Transakcyjną, w której stale podnosi swoje kwalifikacje.Ukończyła7-miesięczną Szkołę Analizy Transakcyjnej oraz cykl 6 szkoleń dla praktyków AT w organizacjach prowadzonych przez certyfikowanych analityków transakcyjnych z Węgier i Francji. Aktualnie uczestniczy w 4-letniej Szkole Analizy Transakcyjnej w dziedzinie psychoterapii. Jest członkiem International Transactional Analysis Association (ITAA) oraz Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (PTAT). Prowadzi blogreDECYZJA - Analiza Transakcyjna dla praktyków: www.redecyzja.wordpress.com i profil oraz grupę „Analiza Transakcyjna dla praktyków” na Facebooku.
 
Joanna Flis
Certyfikowany psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia. Pracuje zawodowo w poradni uzależnień WOTUW Stanomino. Terapeuta biofeedback I stopnia. Prezes powstającego Koła Naukowego Cyberpsychologii na USWPS i założyciel oraz redaktor naczelny strony www.psychologiainternetu.pl
 
 
 
 
Magdalena Lange-Rachwał

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną, pracując z dziećmi i ich opiekunami w gabinetach w Poznaniu i Luboniu. Jest współwłaścicielką Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej Mamutek w Poznaniu. Towarzyszy tam mamom w ciąży i po porodzie oraz maluchom 0-2 lata. Jest ekspertem i autorką części poradnikowej dla rodziców w książeczkach z serii Akademia Inteligentnego Malucha (Elementarz Inteligentnego Malucha 1-3, seria Lena) oraz autorką publikacji w prasie ogólnopolskiej i lokalnej oraz na portalach parentingowych.
W swojej pracy kieruje się przesłaniem „Świadomy rodzic, lepsze dzieciństwo”.

prenumerata

UWAGA!

W RAMACH PRENUMERATY SUPER PREMIUM OFERUJEMY PAŃSTWU WYKŁADY SZKOLENIOWE NA WIDEO POŁĄCZONE TEMATYCZNIE Z KAŻDYM KOLEJNYM NUMEREM CZASOPISMA.​

Z najbliższego numeru, którego tematem przewodnim są Zaburzenia relacji - dowiesz się m.in:
 
 • Jak podłoże neurobiologiczne przekłada się na relację:

  - Na ile zmiany rozwojowe w mózgu młodych ludzi oraz mózg osób dorosłych pozwalają im znaleźć wzajemne porozumienie?

  - Czy bunt młodzieży lub konflikt pokoleń to efekt niewydolności wychowawczej dorosłych czy fakt, że mózgi tych osób przetwarzają informację w zupełnie różny sposób?

  dr Marek Kaczmarczyk
 • Jak podejście współczucia przekłada się na kontekst więzi i budowanie relacji? Czym jest współczucie? Współczucie a uważność.
  Julia E. Wahl
 • Jakie są przyczyny i skutki poczucia niespełnionej potrzeby przynależności i miłości wśród nastolatków?
  dr Agnieszka Wilczyńska, Rosemary Sword
 • Współpraca z pedagogami - co nauczycielom może dać analiza transakcyjna
  prof. Jarosław Jagieła
 • W jaki sposób deficyty związane z zespołem Aspergera wpływają na zawiązywanie i utrzymywanie relacji z innymi? - fragmenty studium przypadku - zapis konceptualizacji i przebiegu terapii
  Justyna Piękoś
 • Jak nas kształtuje partner - efekt Michała Anioła. Co wpływa na to, że wybieramy takiego, a nie innego partnera?
  Patrycja Michalska
 • Czym jest poliamoria? Czy dzięki nawiązaniu relacji z wieloma partnerami jednocześnie życie staje się bardziej urozmaicone? Czy związki poliamorystów mają cokolwiek wspólnego z miłością?
  dr Katarzyna Grunt-Mejer
 • Jakie są możliwe mechanizmy obronne w nawiązywaniu kontaktów - w kontekścieanalizy transakcyjej?Jak wykorzystać adaptację osobowości w codziennej pracy terapeutycznej?
  Agnieszka Woś-Szymanowska
 • Czy baby blues uniemożliwia zbudowanie modelu bezpiecznego przywiązania? Jak ogromny jest wpływ relacji z opiekunem w pierwszym roku życia na dalsze życie dziecka w kontekście neopsychologicznej teorii Johna Bowalby’ego? Jak współczesna psychologia okołoporodowa ma pomóc w budowaniu zdrowej relacji rodzica z dzieckiem?
  Magdalena Lange-Rachwał
 •  Jaki jest wzajemny wpływ rozwijających się współcześnie uzależnień od internetu i mediów społecznościowych a cyberprzestrzeni i jaka jest dynamika owego wpływu? Czy przestrzeń wirtualna staje się motorem napędowym nowych uzależnień behawioralnych?
  Joanna Flis

Tematy kolejnych wydań:
 
ZABURZENIA WIĘZI JAKO PLAGA NASZYCH CZASÓW

Proponowane artykuły:

 • Jak pracować z wieloaspektowym zaburzeniem więzi w systemie rodziny i społeczności rówieśniczej?
 • Jak budować relację z klientem i pracować z jego indywidualnymi predyspozycjami w procesie budowania modeli więzi w środowisku codziennym?
 • W raporcie specjalnym przedstawiamy temat: neurony lustrzane i ich rola w procesach nawiązywania relacji.

UWAŻNOŚĆ W XXI WIEKU
Proponowane artykuły:

 • Jak prowadzić terapię z osobą przestymulowaną?
 • Jak wykorzystać metodę maindfulness jako wsparcie terapii w zaburzeniach zachowań, w leczeniu uzależnień i autoagresji.
Stałe rubryki:
 
 • Temat Miesiąca – w każdym numerze przedstawiamy konkretny rodzaj zaburzenia lub problem w psychologii. Punktem centralnym są zawsze kliniczne i profesjonalne aspekty pracy psychoterapeuty i psychologa;
 • Studium przypadku – rozbieramy na czynniki pierwsze najtrudniejsze problemy i dajemy wskazówki, jak radzić sobie z nimi w praktyce, prezentujemy przypadki omówione w oparciu o realne przykłady zaburzeń, z jakimi zgłaszają się dzieci i dorośli do gabinetów psychologów;  
 • Metody terapii – nowe oraz sprawdzone zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne, które cieszą się uznaniem ze względu na swoją efektywność. Pokazujemy przekrój przez znaczące dla danego zagadnienia sytuacje ze wskazaniem momentów kluczowych pracy z klientem;
 • Nowości w psychologii – najnowsze wyniki badań naukowych z komentarzem, analizy, raporty, dyskusje z kraju i ze świata;
 • Współpraca z… – praktyczne wskazówki wspierające proces diagnostyczny i terapeutyczny prezentowane przez specjalistów z różnych dziedzin i z różnych instytucji, m.in.: neurologa, onkologa, psychiatrę, pedagoga szkolnego, logopedę;
 • Pod paragrafem – prawne aspekty pracy psychologa, związane m.in. z ochroną danych osobowych pacjentów oraz współpracą z instytucjami zewnętrznymi, jak policja czy OPS, wzory kontraktów.

Szczegóły

Aktualizacje (Poradnik)

Przedłużenie prenumeraty na kolejny okres następuje automatycznie i nie wymaga odrębnego zamówienia.

Przewidywany czas dostawy (dni) 14
Liczba stron 72
Typ produktu Czasopismo
Informacje wydawnicze

Dwumiesięcznik (6 numerów w roku)

Prenumerata Optymalna:

 • Wersja papierowa
 • Wersja elektroniczna
 • Dostęp do portalu
 • Archiwum
 • Artykuły w wersji elektronicznej

Prenumerata Ekonomiczna:

 • Wersja papierowa