Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności . Warunki dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.
Edukacja Psychologia w Praktyce

Psychologia w Praktyce

Czasopismo

Czasopismo zawodowe psychologa i psychoterapeuty dzieci i dorosłych!

Opcje zakupu

Stock state icon Dostępność: Ograniczona ilość
Delivery icon Wysyłka: 14 dni
Price icon Cena: Netto
Czasopismo zawodowe psychologa i psychoterapeuty dzieci i dorosłych!

Tempo i ofensywność zmian cywilizacyjnych powodują, że problemy, z jakimi zgłaszają się do Państwa klienci, trzeba rozpatrywać w zupełnie nowym kontekście. Nowe uzależnienia, relacje w cyberprzestrzeni, wirtualne tożsamości to zagadnienia w psychologii i terapii, które wymagają zdecydowanych działań.

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek każdy psycholog i psychoterapeuta potrzebuje w sposób ciągły poszerzać praktyczą wiedzę o nowych i skutecznych metodach rozpoznawania dysfunkcji i prowadzenia terapii.

Poprzysiągłem sobie, że będę używał wszelkich posiadanych zdolności, aby czynić dobro i przeciwdziałać złu, wspierać to, co w ludziach najlepsze, pracować w celu uwolnienia ich z więzień, które sobie sami stworzyli. (Philip Zimbardo)

 

 

 

 

 

GWARANTUJEMY

Kompletny zestaw nowatorskich rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych, z uwzględnieniem różnych szkół psychologicznych – dzięki temu będziecie Państwo mogli skutecznie odpowiadać na wyzwania ofensywnych zmian cywilizacyjnych.

 

 

KAŻDY NUMER CZASOPISMA JEST TEMATYCZNY

Budujemy w ten sposób bazę wiedzy w oparciu o przypadki analizowane krok po kroku – dzięki temu będziecie Państwo potrafili zastosować pozyskaną wiedzę w indywidualnej praktyce

 

 

SYTUUJEMY DZIAŁANIA PSYCHOLOGA I PSYCHOTERAPEUTY INTERDYSCYPLINARNIE

Pokazujemy, jak efektywnie współpracować z innymi specjalistami – dzięki temu dowiecie się Państwo o szerokich innowacyjnych możliwościach wsparcia terapii.

 

 

ZNAJDUJEMY DLA PAŃSTWA EKSPERTÓW

Którzy pracują w opraciu o najnowsze badania naukowe – dzięki temu zyskujecie Państwo pewność, że otrzymujecie sprawdzone i skuteczne metody pracy.

 
Jeżeli w pracy zawodowej niezbędne są Państwu:
 
 • rzetelne badania i raporty na temat wpływu zmian cywilizacyjnych na psychikę – komentujemy doniesienia naukowe z kraju i ze świata i dajemy przykłady, jak pracować na miarę uwarunkowań XXI wieku przy zaburzeniach więzi, zachowaniach agresywnych, budowaniu podwójnych tożsamości itp.;
 • analizy przypadków prowadzonych krok po kroku – rozkładamy na czynniki pierwsze najtrudniejsze przypadki wraz z podkreśleniem momentów kluczowych terapii;
 • konkretne podpowiedzi, jak prawidłowo stawiać diagnozę i skutecznie prowadzić terapię – podajemy sprawdzone metody na zbudowanie efektywnej relacji z klientem, szczególnie w trudnych sytuacjach pracy z dziećmi i młodzieżą;
 • stały dostęp do konsultacji eksperckich z gwarancją merytoryczną – zapewniamy najlepszych specjalistów.
Co zyskasz, zamawiając czasopismo?
 
 • Więcej czasu na pracę z klientem – zamiast żmudnych poszukiwań materiałów do pracy w internecie otrzymujecie Państwo sprawdzoną wiedzę w jednym miejscu i z najwyższą gwarancją merytoryczną.
 • Bazę tematyczną i wykaz literatury do zbudowania katalogu najnowszych badań i trendów – dzięki temu na bieżąco będziecie Państwo poszerzali swoje kompetencje zawodowe.
 • Dostęp online do każdego numeru czasopisma z możliwością zadawania pytań ekspertowi – dzięki temu w dogodnym dla Państwa czasie możecie korzystać z materiałów.

W tym numerze piszą dla nas:

Dr Agnieszka Wilczyńska
Doktor psychologii, psychoterapeutka, naukowiec, autorka ponad stu publikacji, w tym dwóch książek o poczuciu przynależności i wykluczeniu społecznym. Wykładowca Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wcześniej Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu w Weronie oraz kilku innych. Psycholog praktyk, prowadzi od ponad 20 lat Poradnię Psychologiczną, w której zespół kilkudziesięciu specjalistów realizuje terapię i porady psychologiczne, m.in. w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Współpracuje z wybitnymi badaczami i naukowcami uznanymi na całym świecie, organizuje konferencje i warsztaty oraz inicjuje i prowadzi projekty badawcze oraz środowiskowe. Jest m.in. liderem Projektu Bohaterskiej Wyobraźni i Programu Rozumienie Ludzkiej Natury w Polsce we współpracy z Profesorem Philipem Zimbardo. Współzałożycielka Fundacji ZimbardoYouth Center oraz wielu innych inicjatyw społecznych mających na celu dobro i rozwój człowieka. Interesuje się badaniem nowych związków pomiędzy psychologicznym a fizycznym i biochemicznym funkcjonowaniem jednostki. Podróżuje i wymienia doświadczenia oraz wiedzę z ekspertami na całym świecie.
 
Rosemary Sword
Prowadzi terapię zmiany perspektywy czasowej (The Time Perspective Theory). Metodę tę opracowała wspólnie z mężem Richadem Swordem oraz Philipem Zimbardo, a następnie opisała we wspólnej publikacji pt. „Siła czasu”. Książka ta pokazuje przełomowe podejście, które pozwala ludziom przeżywającym stres traumatyczny zmienić ich perspektywę czasową i przejść od traumatycznej przeszłości do jaśniejszej przyszłości. Rosmery wraz z profesorem Zimbardo prowadzą kolumnę na poczytnym blogu Psychology Today.
 
 
 
prof. Philip Zimbardo
Amerykański psycholog pochodzenia włoskiego, od 1968 roku profesor Uniwersytetu Stanforda. Znany z przeprowadzenia eksperymentu więziennego, założyciel Kliniki Nieśmiałości, autor wielu książek, z których najbardziej znana to „Psychology and Life” (Psychologia i życie). Działał aktywnie na rzecz popularyzacji psychologii, występując w cyklu programów „Discovering Psychology”. Założyciel i patron działającego od 2014 roku jedynego w Polsce Centrum Zimbardo. W 2002 roku Zimbardo pełnił funkcję przewodniczącego Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zimbardo jest fundatorem i prezesem fundacji Heroic Imagination Project (Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, San Francisco), która na całym świecie promuje i wdraża ten program, który powstał na bazie wyników badań psychologii społecznej.
 
Elżbieta Brodowska
Mgr psychologii, psychoterapeutka. Absolwentka podyplomowego Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Podyplomowego Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Absolwentka i certyfikowana psychoterapeutka w podejściu ISTDP. Ukończyła drugą edycję szkolenia w zakresie ISTDP (Core Training) w Polsce. ISTDP uczyła się pod kierunkiem i superwizją znamienitych nauczycieli tego podejścia: Josette ten Have-de Labije, Roberta Neborsky’ego, Allana Abbasa, Keesa L.M Cornellisena, Jona Fredericsona, Patricii Couglin Della Selva. Prowadzi prywatną praktykę: Ośrodek Psychoterapii i Psychoprofilaktyki w Katowicach. Uczestniczy w zaawansowanym kursie ISTDP (ISTDP Advanced Core Training) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have-de Labije
 
Joanna Flis
Certyfikowany psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia. Pracuje zawodowo w poradni uzależnień WOTUW Stanomino. Terapeuta biofeedback I stopnia. Prezes powstającego Koła Naukowego Cyberpsychologii na USWPS i założyciel oraz redaktor naczelny strony www.psychologiainternetu.pl
 
 
 
 
 
Agnieszka Pawłowska
Nauczycielka MBSR, psycholog, trener. Zajmuje się obszarem uważności (ang. mindfulness), jako sposobem na lepsze radzenie sobie ze stresem i pełniejsze doświadczanie życia. Prowadzi warsztaty z uważności dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży. Otrzymała certyfikat nauczyciela MBSR (czyli redukcji stresu na bazie uważności) – nadany przez IMA, europejski ośrodek zapewniający najwyższej jakości szkolenia dla specjalistów w obszarze zastosowań mindfulness. Jest także coachem (certyfikat ICC), trenerem rozwoju osobistego oraz Mind-Body Bridging, czyli metody składającej się z prostych i skutecznych narzędzi radzenia sobie z trudnymi emocjami (certyfikat przyznany przez twórcę metody Stanleya Blocka). Sprawuje opiekę merytoryczną nad Kołem Naukowym TU i TERAZ na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Współtwórca portalu i centrum praktyków psychologii Inspeerio.
 
Piotr Sidoruk
Konsultant biznesowo-informatyczny. Pracował dla czołowych firm konsultingowych, takich jak IBM oraz Bain&Company. Współautor książki "E-biznes - innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady". Uczestnik globalnego programu rozwoju talentów Consulting by Degrees w firmie IBM. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej - kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Studiował też Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie był pomysłodawcą i założycielem pierwszej w Polsce organizacji akademickiej zajmującej się cyberpsychologią. Założyciel portalu Cyberpsychologia.pl.
 
Alicja Balińska
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja - psychoterapia. Zakończyła szkolenie w nurcie poznawczo-behawioralnym z elementami podejścia psychodynamicznego, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Oczekuje na wydanie certyfikatu. Doświadczenie kliniczne zdobyła m.in. podczas dwuletniego stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na oddziale F10 Zapobiegania Nawrotom. Współpracuje z Poradnią Lazurowa terapia poznawczo-behawioralna: www.lazurowaterapia.ploraz Ośrodkiem Naukowo- Terapeutycznym „Ogrody Zmian” www.ogrodyzmian.pl. Współautorka bloga na temat psychoterapii: www.lazurowaterapiacbt.wordpress.com
 
W numerze 2 Psychologii w Praktyce:
 

O wyzwaniach i zjawiskach we współczesnej psychologii - rozmowa z Profesorem Philipem Zimbardo przeprowadzona przez redaktor prowadzącą dr Agnieszkę Wilczyńską.

 • Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna pod kątem nieświadomego imitowania u pacjentów i traktowania siebie i swojego ciała w kategoriach przekazu, jaki otrzymali na swój temat od najbliższych. Np. przejawy okaleczania u nastolatek jako nieświadoma "kara" dla siebie i imitowanie postawy karzącej, raniącej za wyrażanie wściekłości lub pragnienie niezależności.

Również zaniedbywanie, niszczenie swojego ciała i zdrowia "na złość" do tych, którzy w mniemaniu klienta zranili jego potrzeby lub uczucia  i zachowania autoagresywne jako przekaz "zobacz, co mi tym zrobiłeś" itp. - przykłady z sesji - Elżbieta Brodowska. ISTDP uczyła się pod kierunkiem i superwizją Josette ten Have de Labije

 • Zaburzenia psychosomatyczne jako syndromy zaburzeń tożsamości - Paul Kestemont, viceprezydent European Associacion for Psychotheraphy - w Belgii, doktor, superwizor
 • Co mówi Twoje ciało i Twój wygląd o Tobie w procesie terapii - artykuł napisany przez Philipa Zimbardo i Rosemary Sword
 • Dysmorfofobia - przebieg i leczenie zaburzenia, studia przypadków z omówieniem ich na tle nowych badań - dr Sabina Sadecka
 • Diagnoza psychologiczna zaburzeń obrazu ciała w anoreksji i bulimii psychicznej - dr Bernardetta Izydorczyk, superwizor, specjalizuje się w terapii metodą psychodramy
 • Genogram w terapii zaburzeń tożsamości - dr Jan Chłopek
 • O postrzeganiu ciała przez kobiety w okresie klimakterium - studium przypadku

Tematy kolejnych wydań:
 
ZABURZENIA WIĘZI JAKO PLAGA NASZYCH CZASÓW

Proponowane artykuły:

 • Jak pracować z wieloaspektowym zaburzeniem więzi w systemie rodziny i społeczności rówieśniczej?
 • Jak budować relację z klientem i pracować z jego indywidualnymi predyspozycjami w procesie budowania modeli więzi w środowisku codziennym?
 • W raporcie specjalnym przedstawiamy temat: neurony lustrzane i ich rola w procesach nawiązywania relacji.

UWAŻNOŚĆ W XXI WIEKU
Proponowane artykuły:

 • Jak prowadzić terapię z osobą przestymulowaną?
 • Jak wykorzystać metodę maindfulness jako wsparcie terapii w zaburzeniach zachowań, w leczeniu uzależnień i autoagresji.
Stałe rubryki:
 
 • Temat Miesiąca – w każdym numerze przedstawiamy konkretny rodzaj zaburzenia lub problem w psychologii. Punktem centralnym są zawsze kliniczne i profesjonalne aspekty pracy psychoterapeuty i psychologa;
 • Studium przypadku – rozbieramy na czynniki pierwsze najtrudniejsze problemy i dajemy wskazówki, jak radzić sobie z nimi w praktyce, prezentujemy przypadki omówione w oparciu o realne przykłady zaburzeń, z jakimi zgłaszają się dzieci i dorośli do gabinetów psychologów;  
 • Metody terapii – nowe oraz sprawdzone zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne, które cieszą się uznaniem ze względu na swoją efektywność. Pokazujemy przekrój przez znaczące dla danego zagadnienia sytuacje ze wskazaniem momentów kluczowych pracy z klientem;
 • Nowości w psychologii – najnowsze wyniki badań naukowych z komentarzem, analizy, raporty, dyskusje z kraju i ze świata;
 • Współpraca z… – praktyczne wskazówki wspierające proces diagnostyczny i terapeutyczny prezentowane przez specjalistów z różnych dziedzin i z różnych instytucji, m.in.: neurologa, onkologa, psychiatrę, pedagoga szkolnego, logopedę;
 • Pod paragrafem – prawne aspekty pracy psychologa, związane m.in. z ochroną danych osobowych pacjentów oraz współpracą z instytucjami zewnętrznymi, jak policja czy OPS, wzory kontraktów.

Szczegóły

Aktualizacje (Poradnik)

Przedłużenie prenumeraty na kolejny okres następuje automatycznie i nie wymaga odrębnego zamówienia.

Przewidywany czas dostawy (dni) 14
Liczba stron 72
Typ produktu Czasopismo
Informacje wydawnicze

Dwumiesięcznik (6 numerów w roku)

Prenumerata Optymalna:

 • Wersja papierowa
 • Wersja elektroniczna
 • Dostęp do portalu
 • Archiwum
 • Artykuły w wersji elektronicznej

Prenumerata Ekonomiczna:

 • Wersja papierowa