Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności .
Administracja publiczna Nowe prawo zamówień publicznych

Nowe prawo zamówień publicznych

Publikacja

22 czerwca została przyjęta przez Sejm nowa ustawa Pzp. Jest to największa i najtrudniejsza zmiana w zamówieniach publicznych od 2004 r., ponieważ dotyczy wszystkich najważniejszych aspektów zakupów. Projekt ustawy był wielokrotnie zmieniany, co opóźniało uchwalenie nowego prawa. Już od teraz muszą Państwo wiedzieć, jak wywiązywać się z nowych obowiązków.

Opcje zakupu

Stock state icon Dostępność: Ograniczona ilość
Price icon Cena: Netto
NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wiążące interpretacje i pełna dokumentacja według ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

 

 

Co zyskujesz?
 

KOMFORT

Wszystko w jednym miejscu: tylko my gwarantujemy dostęp do tak szerokiego pakietu narzędzi - wzorcowej dokumentacji, interpretacji przepisów, analiz wyroków, opinii ekspertów.

ZAWSZE AKTUALNA WIEDZA

Dzięki nam będą Państwo na bieżąco z nowymi terminami, regulacjami, wyrokami, interpretacjami i aktami wykonawczymi - nie umnknie Wam żadna zmiana mająca wpływ na tok postępowania.

BEZPIECZEŃSTWO

Dzięki innowacyjnemu połączeniu wiedzy teoretycznej z praktycznymi narzędziami unikną Państwo prawnych, finansowych i karnych konsekwencji wynikających z błędnych interpretacji nowych przepisów.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY

Dzięki zamieszczonej edytowalnej dokumentacji znacznie skrócą Państwo czas przygotowania postępowania, a w ramach abonamentu wyjaśnią wszelkie wątpliwości z naszymi ekspertami.

 
W wyniku nowelizacji PZP muszą Państwo:
 
 • opracować opisy przedmiotu zamówienia i SIWZ według nowych zasad,
 • uzupełniać i weryfikować nową dokumentację poświadczającą spełnienie warunków udziału w postępowaniu - JEDZ,
 • kontrolować aktualność i wiarygodność dokumentów składanych przez wykonawców i podwykonawców oraz wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • przygotować i oceniać oferty według nowych kryteriów ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się np. do jakości, dostępności, aspektów społecznych, środowiskowych
Publikację współtworzą:
 
 • Kancelaria Prawna Adwokat Grzegorz Mazurek Adwokacka & Zamówień Publicznych (wiceprezes KIO w latach 2004–2007),
 • Andrzela Gawrońska-Baran (wiceprezes UZP w latach 2007–2008),
 • Centrum Inicjatyw Win-Win Ewa Wiktorowska (prezes OSKZP).
 • Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy (dyrektor Departamentu Prawnego UZP w latach 2002–2004),
 • Arkadiusz Szyszkowski (autor komentarzy do ustawy Pzp),
 • Conexis Kancelaria Zamówień Publicznych Józef Edmund Nowicki (autor ponad 450 publikacji z zakresu zamówień publicznych),
 • Siedlecki Kancelaria Prawna (autor komentarzy do ustawy Pzp).
Integralną częścią publikacji jest serwis internetowy zawierający całą dokumentację związana z realizacją zamówień publicznych. Serwis gwarantuje stały dostęp do ponad 120 dokumentów, w tym. m.in.:
 
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
 • przykładowe umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • schematy aneksów,
 • wzorcowe regulaminy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przykładowe ogłoszenia o zamówienie,
 • opisy przedmiotu zamówienia publicznego,
 • wzorcowe oświadczenia,
 • dokumentację wymaganą w postępowaniu o zamówienie publiczne,
 • wzory odwołań,
 • korespondencję zamawiającego z wykonawcą: wezwania do uzupełnienia dokumentacji i złożenia wyjaśnień, informacje o zmianach w umowach itp.
Porównanie wersji Wersja Ekonomiczna Wersja Optymalna
ZAWARTOŚĆ
Wersja Papierowa
Wersja Elektroniczna
Dostęp do portalu
Archiwum
Artykuły w wersji elektronicznej
Aby sprostać nowym wymaganiom, przygotowaliśmy publikację, która zawiera:
 
 • wytyczne dotyczące JEDZ, jak wypełniać, uzupełniać i weryfikować nową dokumentację składaną przez wykonawcę i podwykonawcę,
 • akredytowane instrukcje, jak opracowywać nową SIWZ i wprowadzać do niej zmiany przed upływem terminu składania ofert,
 • wytyczne umożliwiające zweryfikowanie, które elementy postępowania zostały zmienione przez nowe Pzp, a które pozostają objęte starymi aktami wykonawczymi,
 • nowe metody obliczania wartości zamówienia, w tym na dostawy i usługi powtarzające się okresowo,
 • instrukcje, jak uwzględnić w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia,
 • wytyczne oceny ofert według nowych kryteriów oraz warunki zastosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium lub kryterium o wadze przekraczającej 60%
Elementy spisu treści:

Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa Pzp    

 • nowe obowiązki i uprawnienia zamawiającego oraz wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne,
 • analiza nowych i starych przepisów Pzp w zestawieniu tak było – tak jest,
 • wiążące interpretacje dotyczące wypełniania nowej dokumentacji.

 
Nowe wytyczne przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia po implementacji dyrektyw unijnych    

 • kiedy zamawiający ma obowiązek żądania zatrudnienia na umowę o pracę i jak to weryfikować,
 • jak uwzględnić w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia,
 • kiedy zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia może wykorzystać etykiety,
 • zamówienia zastrzeżone – integracja społeczna i zawodowa, nowy zakres osób, które można objąć zamówieniem, nowy minimalny wskaźnik zatrudniania.

 
Nowe zasady szacowania wartości zamówienia    

 • nowe metody obliczania wartości zamówienia, w tym na dostawy i usługi powtarzające się okresowo,
 • ustalanie wartości zamówienia, biorąc pod uwagę zamówienia dodatkowe,
 • szacowanie wysokości zamówienia w wypadku składania ofert częściowych albo udzielania zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego zamówienia.

 
Nowe warunki udziału w postępowaniu według znowelizowanej ustawy    

 • warunki udziału w postępowaniu a udowodnienie przez wykonawcę zdolności ekonomicznej, finansowej, technicznej i zawodowej zgodnie z nowym brzmieniem art. 22 Pzp,
 • jak zweryfikować zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia – nowe dokumenty i oświadczenia, które może wymagać zamawiający,
 • poleganie na zasobach innych podmiotów – jak ocenić spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zgodnie z nowym art. 22a Pzp,
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – zasady wypełniania, uzupełniania i weryfikowania jego poprawności, składanie JEDZ przez wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów.

 
Zmiany w trybach udzielania zamówień publicznych    

 • nowe przesłanki stosowania trybów i zasady dotyczące terminu składania ofert,
 • odwrócenie etapów postępowania w przetargu nieograniczonym,
 • nowe przesłanki stosowania zamówienia z wolnej ręki, realizacja zamówień in-house,
 • warunki stosowania dialogu konkurencyjnego i prowadzenie negocjacji z wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty,
 • partnerstwo innowacyjnie – kwalifikacja podmiotowa, SIWZ, organizacja, negocjacje, składanie ofert, udzielenie zamówienia.

 
Nowe zasady przygotowywania SIWZ    

 • przykładowe SIWZ zgodnie z nowymi przepisami,
 • nowe zasady udostępniania specyfikacji,
 • regulacje w sprawie wyjaśniania treści SIWZ,
 • wprowadzanie zmian w SIWZ przed upływem terminu składania ofert.

 
Nowe kryteria oceny oferty, jej odrzucenia i wykluczenia wykonawcy    

 • bilans ceny lub kosztu – nowa definicja najkorzystniejszej oferty,
 • procedura wyboru i stosowania nowych kryteriów oceny ofert, m.in. kryteriów jakości, środowiskowych, społecznych, wartości technicznej, właściwości estetycznej i funkcjonalne, dostępności, innowacyjności,
 • warunki zastosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%,
 • otwarcie ofert i weryfikacja dokumentów podmiotowych i przedmiotowych po uznaniu oferty jako najkorzystniejszej,
 • nowe obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia wnioskodawcy na podstawie konkretnych przykładów.


Nowe zasady przygotowania oferty

 • jak przygotować konkurencyjną ofertę według nowych wytycznych nałożonych znowelizowaną ustawą Pzp,
 • jak reagować w wypadku wezwania zamawiającego do wyjaśnienia oferty,
 • jak posługiwać się potencjałem podmiotów trzecich i budować konsorcja na nowych zasadach,
 • jak przygotować skuteczne odwołanie.

 
Nowe procedury przygotowywania umów i klauzul    

 • dopuszczalne i niedopuszczalne zmiany w umowach po implementacji dyrektyw unijnych,
 • zasady przygotowywania umów o podwykonawstwo, zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy,
 • procedury odstąpienia oraz nowe przesłanki rozwiązywania umów – analiza przykładów,
 • klauzule waloryzacyjne i aneksy zgodne z nowym Pzp,
 • środki ochrony prawnej.

 
Zmiany w procedurach podprogowych

 • nowa procedura i sposoby dokumentowania w zamówieniach podprogowych,
 • na co zwrócić uwagę przy opracowywaniu regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30 000 euro,
 • jakie postanowienia trzeba uwzględnić w umowach dotyczących zamówień podprogowych.

Szczegóły

Kontakt z wydawcą Marlena Fiedorow, marlena.fiedorow@forum-media.pl, 61 66 83 105
Aktualizacje

Produkt aktualizowany co trzy miesiące.

Terminy aktualizacji w 2019 roku: styczeń, kwiecień, lipiec, październik.

 Cena aktualizacji:  250 zł netto (plus VAT i koszty przesyłki)

Typ produktu Publikacja
Liczba stron 620
Przewidywany czas dostawy

Standardowy czas realizacji zamówienia od daty jego wpływu do Wydawnictwa do momentu dostarczenia przesyłki odbiorcy wynosi ok. 7 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą produkty aktualnie niedostępne (wyczerpanie nakładu publikacji lub aktualizacja produktu).

Publikacje i programy wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Zamówiony produkt oraz fakturę otrzymasz w jednej paczce.

Kontynuacja subskrypcji

Możesz dokonać rezygnacji z zestawów aktualizujących z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia. Podstawą do wprowadzenia rezygnacji jest pisemne oświadczenie przesłane na adres Wydawnictwa lub na adres e-mail: bok@forum-media.pl. Pamiętaj, żeby w wiadomości dotyczącej rezygnacji podać dane, które umożliwią nam identyfikację Zamawiającego.

Adres strony www

www.ekspertzamowienpublicznych.pl

ISBN / ISSN 978-83-260-2465-8