Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności . Warunki dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.
Edukacja Narzędzia do Ewaluacji Wewnętrznej w Przedszkolu

Narzędzia do Ewaluacji Wewnętrznej w Przedszkolu

Publikacja

Praktyczna publikacja dla dyrektora i zespołu ds. ewaluacji do kompleksowej organizacji ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu z rozpisanymi projektami ewaluacyjnymi do wszystkich 12 wymagań MEN.

Opcje zakupu

Stock state icon Dostępność: Ograniczona ilość
Delivery icon Wysyłka: 14 dni
Price icon Cena: Netto
Narzędzia do Ewaluacji Wewnętrznej w Przedszkolu

Praktyczna publikacja dla dyrekotra i zespołu ds. ewaluacji do kompleksowej organizacji ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu z rozpisanymi projektami ewaluacyjnymi do wszystkich 12 wymagań MEN.
 

 

 

 

Dzięki publikacji będziecie Państwo mogli:
 
 • zebrać dowody na realizację wszystkich wymagań MEN na potrzeby ewentualnej kontroli,
 • wybrać odpowiednią metodę analizy danych zebranych podczas badania, i szybko opracujesz wyniki,
 • bez poświęcania dużej ilości czasu napisać przejrzysty raport z ewaluacji, który będzie można przedstawić w kuratorium,
 • dowiedzieć się, w jaki sposób zapisać wnioski z tegorocznej ewaluacji w planie nadzoru pedagogicznego na rok 2014/2015.
Zawartość Pendrive
 
 • projekty  ewaluacyjne do wszystkich 12 wymagań MEN,
 • ankiety ewaluacyjne  dla nauczycieli, rodziców i uczniów, kwestionariusze rozmów i wywiadów,
 • arkusze oraz  karty obserwacyjne,
 • przykładowe listy  kontrolne spełniania poszczególnych wymagań,
 • pytania kluczowe wraz z przykładowymi odpowiedziami  do każdego z 12 wymagań.
Zawartość
 

Obowiązki dyrektora w zakresie ewaluacji w roku szkolnym 2016/2017

 • wykaz obowiązków dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego w świetle  rozp. w sprawie nadzoru,
 • obowiązki dyrektora w zakresie kontroli wewnętrznej w placówce – od  kontroli programów i podręczników po kontrolę kwalifikacji nauczycieli,
 • ewaluacyjnych,
 • w jaki  sposób dokonać skutecznej autoewaluacji swojej pracy – wytyczne dla nauczycieli  wraz z gotowymi narzędziami.

Plan ewaluacji wewnętrznej w szkole w I i II semestrze

 • niezbędne elementy  planu ewaluacji, które muszą być uwzględnione w planie nadzoru,
 • o czym  należy pamiętać, aby zachować rzetelność badań ewaluacyjnych,
 • zasady konstruowania  programów naprawczych w oparciu o analizę wyników sprawdzianów i egzaminów  zewnętrznych

Diagnoza pracy szkoły w ramach 12 wymagań MEN

 • aktualne wytyczne do samooceny pracy szkoły w zakresie wszystkich  12 nowych wymagań,
 • jak wybrać  obszary pracy szkoły, które wymagają poprawy lub ulepszeń,
 • ewaluacja wybranych  zadań szkoły, m.in. pracy wychowawczej, współpracy z rodzicami, doradztwa zawodowego - omówienie na przykładach,
 • wskazówki do  samokontroli nauczyciela w zakresie realizacji podstawy programowej,
 • gotowe narzędzia  do analizy wyników egzaminów zewnętrznych,
 • w jaki  sposób przeprowadzić ewaluację wykorzystania technologii informacyjno –  komunikacyjnych w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela.

Przygotowanie projektu ewaluacji

 • krok po  kroku etapy projektowania ewaluacji z wykorzystaniem różnych kryteriów i metod  badawczych,
 • jak formułować  pytania kluczowe – wytyczne,
 • przykładowe formy  projektów ewaluacyjnych – gotowe do wykorzystania,
 • w jaki  sposób opracować narzędzia ewaluacyjne na potrzeby własnej placówki– m.in.  ankiety, kwestionariusze wywiadów, i arkusze obserwacyjne,
 • jakie standardy  musi spełniać projekt ewaluacyjny, aby nie został zakwestionowany podczas  kontroli.

Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej

 • jakie wnioski  umieścić w raportach i sprawozdaniach z ewaluacji,
 • przykładowe zapisy  wyników ewaluacji, które warto umieścić w planach nadzoru na nowy rok szkolny,
 • jakich narzędzi  użyć do podsumowania i prezentacji wyników ewaluacji.

Szczegóły

Aktualizacje (Poradnik)

4 aktualizacje w roku (co 3 miesiące)

Przewidywany czas dostawy (dni) 14
Liczba stron 500
Typ produktu Publikacja
Typ placówki Placówka publiczna
Informacje wydawnicze

Prenumerata Optymalna:

 • Wersja papierowa
 • Wersja elektroniczna
 • Dostęp do portalu
 • Pendrive z dokumentami
 • Artykuły w wersji elektronicznej

Prenumerata Ekonomiczna:

 • Wersja papierowa