Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności . Warunki dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.
Administracja publiczna Monitor Zamówień Publicznych

Monitor Zamówień Publicznych

Czasopismo

Z nami będziesz dobrze przygotowany do nowych obowiązków i rozwiejesz wszelkie wątpliwości związane z nowym Pzp

Czasopismo wydawane pod patronatem OSKZP

Opcje zakupu

Stock state icon Dostępność: Ograniczona ilość
Delivery icon Wysyłka: 14 dni
Price icon Cena: Netto
Temat numeru

Trudne interpretacje Pzp

Nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dokonana 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020), zapewne jeszcze wielokrotnie wywoływać będzie rozbieżne poglądy dotyczące wykładni nowo dodanych lub zmodyfikowanych przepisów Pzp.

 

 

 

 

OD PONAD 10 LAT

wspieramy w codziennej pracy pracowników działów zamówień publicznych administracji rządowej i samorządowej, prawników, właścicieli firm składających oferty w przetargach publicznych

 

11 NUMERÓW W ROKU

i dostęp do archiwalnych wydań, a w każdym numerze 56 stron informacji o zmianach prawnych, komentarzy ekspertów oraz praktycznych porad

 

ZESPÓŁ AUTORSKI ZŁOŻONY WYŁĄCZNIE Z DOŚWIADCZONYCH PRAWNIKÓW ORAZ EKSPERTÓW

współpracują z nami największe kancelarie prawne, byli prezesi UZP

 

CYKL SZKOLEŃ ONLINE

jak prowadzić postępowanie i przygotować ofertę według nowego Pzp

 

INFORMACJE O KAŻDEJ ZMIANIE PRAWNEJ

która ma wpływ na pracę osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne

 

PAKIETY WZORCOWYCH DOKUMENTÓW

wzorcowa dokumentacja postępowania o zamówienia publiczne

Dlaczego warto?
 
 • prezentujemy i komentujemy zmiany, jakie obowiązują zamawiających i wykonawców w związku z nowym Pzp,
 • zamieszczamy gotową dokumentację, która będzie wymaganą od zamawiających i wyko-nawców po wdrożeniu dyrektyw unijnych,
 • gwarantujemy jakość - czasopismo jest rekomendowane przez największe stowarzyszenie zamówień publicznych: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicz-nych, a jego redaktorem naczelnym jest Elżbieta Cierlica - ekspert zamówień publicznych, członek OSKZP i sprawozdawca parlamentarny,
 • zamieszczamy analizy trudnych i ciekawych postępowań zarówno z perspektywy zamawia-jących, jak i wykonawców.
 • nasi eksperci są do Państwa dyspozycji - udzielamy bezpłatnych porad dotyczących zamówień publicznych
 • przygotowaliśmy szkolenia online, które rozwieją wszelkie wątpliwości związane z przygotowaniem dokumentacji
W ramach prenumeraty otrzymasz:
 
 • 11 numerów czasopisma w wersji papierowej,
 • w każdym numerze 56 stron praktycznych porad i aktualności prawnych dotyczących zamówień publicznych,
 • bezpłatne konsultacje naszych ekspertów
 • szkolenia online adresowane do zamawiających:
  • Nowe zasady szacowania wartości zamówienia
  • Nowe kryteria cenowe i pozacenowe oceny ofert
  • Klauzule waloryzacyjne i aneksy zgodnie ze znowelizowaną ustawą
  • Regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej 30 000 euro według wytycznych znowelizowanej ustawy
 • szkolenia online adresowane do wykonawców:
  • Na co zwrócić uwagę, przygotowując ofertę według nowego Pzp
  • Jak wypełniać JEDZ według wytycznych nowego Pzp
  • Jak poprawiać omyłki pisarskie, rachunkowe i inne, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty według znowelizowanej ustawy
  • Jak przygotować skuteczne odwołanie na podstawie znowelizowanej ustawy
Mamy też portal
 

Praktycznym uzupełnieniem prenumeraty papierowej jest portal internetowy. Dlaczego korzystanie z portalu jest tak wygodne?

 • stały dostęp do archiwalnych numerów czasopisma,
 • wygodne przeglądanie czasopisma na tablecie i smartfonie,
 • możliwość zaznaczania i przechowywania w schowku wybranych treści.
Piszą dla nas
 
 • Włodzimierz Dzierżanowski (wiceprezes UZP w latach 2002 - 2005),
 • Jerzy Pieróg (autor komentarzy do ustawy Pzp),
 • Józef Edmund Nowicki (właściciel kancelarii specjalizującej się w kontroli i doradztwie z zakresu ZP)
 • Tomasz Siedlecki radca prawny, właściciel kancelarii, współautor komentarza do ustawy – PZP)
 • Jarosław Jerzykowski (dyrektor Departamentu Prawnego UZP w latach 2002 - 2004)
 • Ewa Wiktorowska (prezes OSKZP),
 • Grzegorz Mazurek (wiceprezes KIO w latach 2004 - 2007),
 • Elżbieta Gnatowska (dyrektor generalny UZP w latach 2002 - 2007),
 • Paweł Granecki (autor komentarza do ustawy Pzp),
 • Arkadiusz Szyszkowski (autor komentarzy do ustawy Pzp).

 

W numerze
 
 • Zagadnienia sporne w zamówieniach podprogowych
 • Warunki udziału w postępowaniu
 • Interpretacje Urzędu Zamówień Publicznych
 • Poważne naruszenie obowiązków zawodowych
 • Nowe regulacje w sprawie podwykonawstwa
 • Zamówienia w sytuacji wyjątkowej
 • Postępowanie w procedurze odwróconej
 • Tryby negocjacyjne po nowelizacji
 • Wokół postanowień SIWZ
 • Między koncesją a zamówieniem
Stałe działy
 
 • PRAWO - zmiany, nowelizacje, a także wszelkie niezbędne informacje związane z Prawem zamówień publicznych i pokrewnych ustaw. Omawiamy praktyczny wpływ nowelizacji na przebieg i przygotowanie postępowania oraz wymaganą dokumentację.
  • OPINIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - wyczerpujące interpretacje Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące niejasnych i nowelizowanych przepisów.
   • JAK UDZIELAĆ ZAMÓWIEŃ - przykłady postępowań o zamówienia publiczne wraz ze wska-zaniem na opis przedmiotu zamówienia, dokumentowanie oraz nadzór nad postępowaniem. Zasady prowadzenia postępowań ze środków UE.
   • ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE - wyczerpujące przykłady prawidłowego przygo-towania postępowań o roboty budowlane. Omawiamy elementy dokumentacji, które mają kluczowy wpływ na szybki i sprawny przebieg postępowania i dobrze przeprowadzoną weryfikację potencjalnych wykonawców.
   • JAK WYGRAĆ PRZETARG - praktyczne wskazówki dla wykonawców dotyczące bezbłędnego przygotowywania oferty czy wnoszenia środków odwoławczych.
   • Z ORZECZNICTWA KIO - najbardziej interesujące orzecznictwa KIO dotyczące odwołań od wybranych procesów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
   • FORUM ZAMAWIAJĄCYCH I WYKONAWCÓW - zamówienia publiczne to wiele pytań i problemów, dlatego w rozwikłaniu wątpliwości Czytelników pomagają radcy prawni i eksperci zamówień publicznych.

Szczegóły

Autor Redaktorem naczelnym Monitora Zamówień Publicznych jest Elżbieta Cierlica - jeden z czołowych specjalistów Prawa zamówień publicznych w Polsce i sprawozdawca parlamentarny.
Przewidywany czas dostawy (dni) 14
Typ produktu Czasopismo
Informacje techniczne

11 wydań w roku w formacie A4

Przedłużenie prenumeraty na kolejny okres następuje automatycznie i nie wymaga odrębnego zamówienia

Numer Produktu 4202
Informacje wydawnicze

Prenumerata Optymalna:

 • Wersja papierowa
 • Wersja elektroniczna
 • Dostęp do portalu
 • Bezpłatne konsultacje z ekspertami
 • Comiesięczne analizy postępowań
 • Zniżki w konferencjach i szkoleniach

Prenumerata Ekonomiczna:

 • Wersja papierowa