Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności . Warunki dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.
Edukacja Monitor Dyrektora Przedszkola

Monitor Dyrektora Przedszkola

Czasopismo

Monitor Dyrektora Przedszkola to czasopismo w całości poświęcone problemom, z którymi borykają się dyrektorzy przedszkoli i wyzwaniom, którym muszą sprostać w swojej codziennej pracy.

Pomoc w przygotowaniu zgodnej z prawem dokumentacji

Podejmowanie decyzji kadrowych, finansowych i administracyjnych zgodnie z obowiązującym prawem

Właściwe zaplanowanie i sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym ewaluacji i kontroli

Opcje zakupu

Stock state icon Dostępność: Ograniczona ilość
Delivery icon Wysyłka: 14 dni
Price icon Cena: Netto
Temat miesiąca

Prawo oświatowe. Najważniejsze regulacje dla wychowania przedszkolnego.
 

 

 

 


Od ponad sześciu lat wspieramy dyrektorów przedszkoli w codziennej pracy

 

 

10 numerów w roku i dostęp do archiwalnych wydań, w każdym numerze 15 stron gotowych do wykorzystania w pracy dokumentów

 

Piszą dla nas tylko eksperci-praktycy, którzy dzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem w pracy z dyrektorami i nauczycielami przedszkola

 

W czasopiśmie przedstawiamy jedynie wiedzę i materiały zgodne z obowiązującymi przepisami

 

Prezentując gotowe wzory dokumentów ograniczamy do minimum czas jaki trzeba poświęcić na ich przygotowanie

 


Zespół redakcyny skupia najwybitniejszych ekspertów

 

Dlaczego warto?
 
 • Pomagamy szybko przygotować zgodną z prawem dokumentacjęwymaganą przez organ prowadzący i instytucje kontroli - od dokumentacji związanej z budżetem placówki, dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej po sprawozdania i zmiany w dokumentacji bieżącej,
 • Wskazujemy jak rzetelnie sprawować nadzór pedagogiczny, w tym ewaluację i kontrolę- prezentując gotowe zapisy do planu nadzoru, rozpisane projekty ewaluacyjne wraz ze wskazówkami do ich realizacji w ciągu roku szkolnego,
 • Pokazujemy jak zgodnie z prawem podejmować decyzje kadrowe, finansowe i administracyjne - nawiązywać umowy z pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi, rozliczać ich czas pracy, wynagrodzenia, wywiązać się z budżetu i pozyskiwać dodatkowe środki,
 • Na przykładach objaśniamy jak wyjść obronną ręką z trudnych sytuacji na linii przedszkole - organ prowadzący, przedszkole – rodzice - na przykładach pokazując jak unikać błędów i jaką dokumentację mieć zawsze pod ręką,
 • Podnosmy poziom nauczania w placówce - wyposażając dyrektora w gotowe arkusze obserwacji oraz narzędzia potwierdzające realizację wymagań podstawy programowej.
W ramach prenumeraty otrzymasz:
 
 • 10 numerów czasopisma w roku
 • W każdym numerze 15 stron gotowej do wykorzystania w codziennej pracy dokumentacji
 • Dostęp do portalu internetowego, na którym znajdą Państwo:
  • 19 archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • dodatkowe dokumenty do pobrania z możliwością edycji
Mamy też portal
 

Dlaczego korzystanie z portalu jest tak wygodne?

 • Stały dostęp do archiwalnych numerów archiwalnych czasopisma
 • Wszystkie dokumenty publikowane w czasopiśmie dostępne w wersji edytowalnej, gotowe do wydruku i korzystania w codziennej pracy dyrektora
 • Wygodne przeglądanie czasopisma na tablecie i smartfonie
 • Czasopismo w wersji elektronicznej dostępne na portalu kilka dni przed dostarczeniem w wersji papierowej
Piszą dla nas
 
 • Wiesława Mądrowska - nauczyciel dyplomowany, specjalność: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Posiada piętnastoletnią praktykę na stanowisku dyrektora placówki przedszkolnej. Twórczyni „Programu integracyjnego kształcenia i wychowania od przedszkola do gimnazjum” w Kołobrzegu. Redaktor prowadzący czasopisma „Monitor Dyrektora Przedszkola”.
 • Joanna Lesińska - Radca prawny, prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu, autorka publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego,
 • Anna Kałuba – Korczak - psy­cholog, nauczy­ciel dyplomowany. Główne obszary zawodowe: kreaty­wność w myśle­niu i dzi­ała­niu, praca na zasobach, wspieranie wychowaw­czej funkcji rodziny i pal­cówek oświa­towych. Od wielu lat prowadzi zaję­cia dla dzieci zdol­nych. Współpracuje z Akademią Ped­a­gogiki Spec­jal­nej w Warsza­wie.
 • Marta Handzlik – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Praktykujący prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i były pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autorka książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.
 • Jan Lewandowski – konsultant ds. kadry kierowniczej, ewaluacji, prawa oświatowego, awansu zawodowego nauczycieli i oligofrenopedagogiki DODN Filia w Legnicy; doświadczony andragog i oligofrenopedagog; wieloletni nauczyciel, były Kurator Oświaty w Legnicy, szkoleniowiec – edukator, wykładowca akademicki.
 
W bieżącym wydaniu m.in.:

Zarządzanie w przedszkolu

 • Innowacyjne zarządzanie przedszkolem – zarządzanie wiedzą

Dyrektor we współpracy

 • Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu

Dyrektor kontra prawo

 • Prawo oświatowe w przedszkolach od 2017 roku

Narzędziownia

 • Przykłady dokumentów pomocnych w przygotowaniu informacji podsumowującej pracę w I półroczu roku szkolnego 2016/2017
 • Informacja o realizacji wniosków dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci – przykład
 • Informacja o zrealizowanych w I półroczu roku szkolnego 2016/2017 uroczystościach przedszkolnych – przykład
 • Informacja o zrealizowanych w I półroczu roku szkolnego 2016/2017 wycieczkach – przykład
 • Sprawozdanie nauczyciela ze współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 – przykład
 • Wzór sprawozdania z przeprowadzonych obserwacji zajęć
 • Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia i wychowania w przedszkolu - wzory dokumentów

Dyrektor kontra prawo

 • Prawo do świadczenia kompensacyjnego nauczyciela zatrudnionego na czas określony
 • Inwentaryzacja w przedszkolu

Nowe technologie w przedszkolu

 • Praktyczne wykorzystanie nowych technologii w poszczególnych obszarach edukacyjnych. Edukacja matematyczna i język obcy nowożytny
Stałe działy
 
 • Twarzą w twarz – wywiady z największymi autorytetami w zakresie pedagogiki, terapii, organizacji pracy przedszkola zawierają ce praktyczne porady jak udoskonalać placówkę
 • Żywienie w placówce – wyczerpująco omówione zasady żywienia w placówce wraz z praktycznymi narzędziami do ich realizacji
 • Monitor prawny dyrektora – zrozumiał komentarze do prawa oświatowego w układzie przepis – obowiązek dyrektora
 • Angielski w przedszkolu – gotowe pomysły na organizację i nadzór obowiązkowych zajęć z języka obcego w przedszkolu
 • Dyrektor a finanse – praktyczny komentarz eksperta dotyczący spraw finansowych placówki
 • Placówki niepubliczne  - tematy sprofilowane w całości pod placówki niepubliczne – od spraw finansowych, kadrowych po dydaktykę i kontrole zarządczą

Szczegóły

Aktualizacje (Poradnik)

Przedłużenie prenumeraty na kolejny rok następuje automatycznie i nie wymaga odrębnego zamówienia.

Przewidywany czas dostawy (dni) 14
Liczba stron 64
Typ produktu Czasopismo
Informacje wydawnicze

Miesięcznik

Prenumerata Optymalna:

 • Czasopismo w wersji papierowej
 • Dostęp do archiwalnych numerów czasopisma
 • Dostęp do wersji elektronicznej
 • Wersja na komputer, tablet i smartfon
 • Praktyczna wyszukiwarka, która umożliwia szybkie przeszukiwanie treści według właściwych kategorii
 • Dostęp do nowego numeru czasopisma kilka dni przed ukazaniem się wersji papierowej

Prenumerata Ekonomiczna:

 • Czasopismo w wersji papierowej