Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności . Warunki dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.
Edukacja Monitor Dyrektora Przedszkola

Monitor Dyrektora Przedszkola

Czasopismo

Monitor Dyrektora Przedszkola to czasopismo w całości poświęcone problemom, z którymi borykają się dyrektorzy przedszkoli i wyzwaniom, którym muszą sprostać w swojej codziennej pracy.

Pomoc w przygotowaniu zgodnej z prawem dokumentacji

Podejmowanie decyzji kadrowych, finansowych i administracyjnych zgodnie z obowiązującym prawem

Właściwe zaplanowanie i sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym ewaluacji i kontroli

Opcje zakupu

Stock state icon Dostępność: Ograniczona ilość
Price icon Cena: Netto
Temat miesiąca

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego od 1 września 2017 r.
 

 

 

 


Od ponad sześciu lat wspieramy dyrektorów przedszkoli w codziennej pracy

 

 

10 numerów w roku i dostęp do archiwalnych wydań, w każdym numerze 15 stron gotowych do wykorzystania w pracy dokumentów

 

Piszą dla nas tylko eksperci-praktycy, którzy dzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem w pracy z dyrektorami i nauczycielami przedszkola

 

W czasopiśmie przedstawiamy jedynie wiedzę i materiały zgodne z obowiązującymi przepisami

 

Prezentując gotowe wzory dokumentów ograniczamy do minimum czas jaki trzeba poświęcić na ich przygotowanie

 


Zespół redakcyny skupia najwybitniejszych ekspertów

 

Dlaczego warto?
 
 • Pomagamy szybko przygotować zgodną z prawem dokumentacjęwymaganą przez organ prowadzący i instytucje kontroli - od dokumentacji związanej z budżetem placówki, dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej po sprawozdania i zmiany w dokumentacji bieżącej,
 • Wskazujemy jak rzetelnie sprawować nadzór pedagogiczny, w tym ewaluację i kontrolę- prezentując gotowe zapisy do planu nadzoru, rozpisane projekty ewaluacyjne wraz ze wskazówkami do ich realizacji w ciągu roku szkolnego,
 • Pokazujemy jak zgodnie z prawem podejmować decyzje kadrowe, finansowe i administracyjne - nawiązywać umowy z pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi, rozliczać ich czas pracy, wynagrodzenia, wywiązać się z budżetu i pozyskiwać dodatkowe środki,
 • Na przykładach objaśniamy jak wyjść obronną ręką z trudnych sytuacji na linii przedszkole - organ prowadzący, przedszkole – rodzice - na przykładach pokazując jak unikać błędów i jaką dokumentację mieć zawsze pod ręką,
 • Podnosmy poziom nauczania w placówce - wyposażając dyrektora w gotowe arkusze obserwacji oraz narzędzia potwierdzające realizację wymagań podstawy programowej.
W ramach prenumeraty otrzymasz:
 
 • 10 numerów czasopisma w roku
 • W każdym numerze 15 stron gotowej do wykorzystania w codziennej pracy dokumentacji
 • Dostęp do portalu internetowego, na którym znajdą Państwo:
  • 19 archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • dodatkowe dokumenty do pobrania z możliwością edycji
Mamy też portal
 

Dlaczego korzystanie z portalu jest tak wygodne?

 • Stały dostęp do archiwalnych numerów archiwalnych czasopisma
 • Wszystkie dokumenty publikowane w czasopiśmie dostępne w wersji edytowalnej, gotowe do wydruku i korzystania w codziennej pracy dyrektora
 • Wygodne przeglądanie czasopisma na tablecie i smartfonie
 • Czasopismo w wersji elektronicznej dostępne na portalu kilka dni przed dostarczeniem w wersji papierowej
Piszą dla nas
 
 • Wiesława Mądrowska - nauczyciel dyplomowany, specjalność: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Posiada piętnastoletnią praktykę na stanowisku dyrektora placówki przedszkolnej. Twórczyni „Programu integracyjnego kształcenia i wychowania od przedszkola do gimnazjum” w Kołobrzegu. Redaktor prowadzący czasopisma „Monitor Dyrektora Przedszkola”.
 • Joanna Lesińska - Radca prawny, prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu, autorka publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego,
 • Anna Kałuba – Korczak - psy­cholog, nauczy­ciel dyplomowany. Główne obszary zawodowe: kreaty­wność w myśle­niu i dzi­ała­niu, praca na zasobach, wspieranie wychowaw­czej funkcji rodziny i pal­cówek oświa­towych. Od wielu lat prowadzi zaję­cia dla dzieci zdol­nych. Współpracuje z Akademią Ped­a­gogiki Spec­jal­nej w Warsza­wie.
 • Marta Handzlik – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Praktykujący prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i były pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autorka książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.
 • Jan Lewandowski – konsultant ds. kadry kierowniczej, ewaluacji, prawa oświatowego, awansu zawodowego nauczycieli i oligofrenopedagogiki DODN Filia w Legnicy; doświadczony andragog i oligofrenopedagog; wieloletni nauczyciel, były Kurator Oświaty w Legnicy, szkoleniowiec – edukator, wykładowca akademicki.
Porównanie wersji Wersja Ekonomiczna Wersja Optymalna
ZAWARTOŚĆ
Wersja Papierowa
Wersja Elektroniczna
Dostęp do portalu
Archiwum
Artykuły w wersji elektronicznej
 
W bieżącym wydaniu m.in.:

Dyrektor kontra prawo
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę w przedszkolach
 • Zniesienie opłat dla sześciolatkóww publicznych przedszkolach
 • Świadczenia kompensacyjne
 • Staż pracy – jego wpływ na prawidłoweustalenie ścieżki awansu zawodowegonauczycieli
Narzędziownia
 • Arkusz wielospecjalistycznej ocenyfunkcjonowania dziecka w przedszkolu– wzór
 • Indywidualny program edukacyjno--terapeutyczny – wzór
 • Jak zachęcać dziecko do współpracy?
 • Praktyczne porady dla nauczycielii rodziców
 • Scenariusz spotkania z rodzicamipt. „Bezpieczeństwo dziecka w kontakciez komputerem”
 • Procedura postępowania z dzieckiemprzewlekle chorym
Dyrektor we współpracy
 • Metody pracy z dziećmi w wiekuprzedszkolnym – cz. 2
 • Edukacja dla mądrości
 • Nowe technologie w przedszkolu
 • Praktyczne wykorzystanie nowychtechnologii w poszczególnych obszarachedukacyjnych na przykładzie edukacji muzycznej
Stałe działy
 
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli- kilka słów o tym, jak sprawnie podnosić poziom dydaktyczno-wychowawczy placówki przedszkolnej
 • Metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym- praktyczne kompendium wiedzy
 • Rola rady pedagogicznej w przedszkolu
 • Komu  i w jakiej formie zaprezentować raport z ewaluacji?
 • Praktyczne wykorzystanie nowych technologii w poszczególnych obszarach edukacyjnych na przykładzie edukacji plastycznej
 • Dokarmianie zwierząt leśnych- scenariusz imprezy z okazji Światowego Dnia Dokarmiania Zwierzyny Leśnej
 • Dotacje w niepublicznych przedszkolach od 1 stycznia 2017 roku- zmiany w przepisach

Szczegóły

Kontakt z wydawcą Marta Kaczmarczyk, Marta.Kaczmarczyk@forum-media.pl, tel. 0 61/66 55 848
Typ produktu Czasopismo
Liczba stron 64
Format A4
Częstotliwość ukazywania się czasopisma 10 numerów w roku (bez lipca i sierpnia)
Przewidywany czas dostawy

Standardowy czas realizacji zamówienia od daty jego wpływu do Wydawnictwa do momentu dostarczenia przesyłki odbiorcy wynosi ok. 7 dni roboczych. Czasopismo oraz faktura wysyłane są w dwóch niezależnych przesyłkach za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Kontynuacja prenumeraty

Przedłużenie prenumeraty następuje automatycznie i nie wymaga składania oddzielnego zamówienia.

Wraz z ostatnim numerem prenumeraty otrzymają Państwo przypomnienie informujące o kończącej się prenumeracie i automatycznym wznowieniu prenumeraty na kolejny rok. W razie konieczności rezygnacji  należy w przeciągu 14 dni od otrzymania ostatniego numeru w ramach rocznej prenumeraty przesłać do nas pisemną rezygnację na adres bok@forum-media.pl.

Adres strony www

www.dyrektorprzedszkola.pl