Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności .
Budownictwo i nieruchomości Mieszkanie i wspólnota

Mieszkanie i wspólnota

Czasopismo

Poradnik właścicieli i zarządców

Opcje zakupu

Stock state icon Dostępność: Ograniczona ilość
Price icon Cena: Netto
Poznaj najnowsze zmiany w przepisach i uniknij błędów!

 

 

 

 

 

Wspieramy w codziennej pracy zarządców i administratorów nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz nieruchomości komercyjnych,

 

 

11 numerów w roku, a w każdym numerze 32 strony(numer lipcowo-sierpniowy 48 stron) wyłącznie istotnych zagadnień dla właścicieli i zarządców nieruchomości, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz organów spółdzielni a także jasnych i zwięzłych komentarzy do wyroków i orzeczeń sądowych,

 

Zespół autorski złożony wyłącznie z doświadczonych praktyków, radców prawnych, zarządców, księgowych, specjalistów z uprawnieniami budowlanymi,

 

Gwarancja otrzymania odpowiedzi w ciągu 48 h - zapewniamy stały dostęp do ekspertów, którzy są gotowi odpowiedzieć na każde, nawet najbardziej skomplikowane pytanie,

 

 

Zawsze 100% praktycznych porad do wdrożenia „od ręki”. W każdym numerze znajdują się materiały przygotowane w oparciu o realne problemy zgłaszane przez zarządców, 

 

16 lat doświadczenia w doradzaniu i wspieraniu właścicieli i zarządców nieruchomości!

MIESZKANIE I WSPÓLNOTA
Jedyny na rynku biuletyn, w którym znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania z zakresu m.in. ustawy o własności lokali, ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa spółdzielczego i przepisów finansowo - księgowych!
Dlaczego warto?
 
 • Jedyne czasopismo na rynku poruszający tak szeroki wachlarz zagadnień z obszaru zarządzania nieruchomościami – od niuansów prawnych poprzez zagadnienia księgowe po problemy eksploatacyjno-techniczne,
 • Magazyn powstało w odpowiedzi na realne potrzeby i wątpliwości zgłaszane przez zarządców nieruchomości,
 • Tworzymy je wyłącznie z ekspertami w swoich dziedzinach - starannie wybieramy tych autorów, którzy potrafią jasno i przystępnie zinterpretować przepisy i dać jednoznaczne wskazówki, jak należy postąpić w danej sytuacji ,
 • W przeciwieństwie do przypadkowych i niepotwierdzonych informacji znalezionych w Internecie my prezentujemy tylko sprawdzoną wiedzę w bardzo przyjaznej i zrozumiałej formie.
 • Oszczędzamy Państwa czas na szukanie odpowiedzi w niejednoznacznych sytuacjach na własną rękę, dzięki czemu mogą Państwo przeznaczyć go na realizację innych obowiązków
W ramach prenumeraty otrzymasz:
 
 • 11 numerów biuletynu w roku
 • W każdym numerze 32 strony praktycznych rozwiązań i interpretacji przepisów z zakresu zarządzania nieruchomościami
W ostatnich numerach znajdziesz:
 
AKTUALNOŚCI
 • Zmiany w ustawie o własności lokali – 11 września 2017 r. weszła w życie zmiana ustawy o własności lokali w zakresie dotyczącym ustanawiania odrębnej własności lokali. Co dla właścicieli nieruchomości oznaczają zmiany w przepisach? 
 • Zarządca wysoko ubezpieczony – W dniu 1 września br. weszła w życie zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami, która nieco niweluje niekorzystne przepisy dotyczące zarządców i pośredników wprowadzone trzy lata temu ustawą deregulacją. Co konkretnie zmienia nowela?
 • Własność lokalu nie wygasa – Według Sądu Najwyższego wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego gruntu nie powoduje wygaśnięcia prawa własności posadowionego na nim lokalu.

LISTY

 • Na czyj koszt należy wykonać legalizację ciepłomierzy: właściciela mieszkania czy wspólnoty? W jakich sytuacjach ciepłomierze stanowią majątek wspólnoty i są traktowane jako element nieruchomości wspólnej. Kiedy ciepłomierz musi być bezwzględnie poddawany okresowej legalizacji, a kiedy można korzystać z nielegalizowanych ale prawidłowo działających ciepłomierzy? 
 • Kto powinien ponieść koszty ocieplenia przyłącza c.o., które wychodzi z kotłowni wspólnoty A i doprowadza ogrzewanie oraz ciepłą wodę do wspólnoty B? Od czego zależy i w jaki sposób rozstrzygać, czy koszty powinien ponosić dostawca ciepła (budynek A) czy odbiorca (budynek B)?
 • Wspólnota chce utworzyć w piwnicy lokal użytkowy. Czy do formalnego powstania takiego lokalu konieczne jest stwierdzenie starosty w formie zaświadczenia. Kto jest uprawniony do wystąpienia o zaświadczenie - Czy w celu połączenia lub przebudowy pomieszczeń piwnicznych należy wystąpić o pozwolenie na budowę? Kto i jakie dokumenty, do jakiego organu musi złożyć?
ORZECZNICTWO
 • Akustyczna podłoga dokucza sąsiadom – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nałożył na właścicielkę lokalu obowiązek przedłożenia oceny technicznej dotyczącej akustyczności wyremontowanej podłogi i posadzki. Ekspertyza miała określić czy izolacyjność akustyczna stropu spełnia wymogi wynikające z § 326 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powinien być podany sposób ich usunięcia. Sprawa po odwołaniach trafiła ostatecznie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który utrzymał w mocy postanowienie PNB.
 • Wspólnota zapłaci odszkodowanie – Sąd Rejonowy zasądził od wspólnoty mieszkaniowej kwotę 15 tys. złotych wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz powódki, która poślizgnęła się na oblodzonym chodniku należącym do wspólnoty mieszkaniowej. Sąd Okręgowy oddalił apelację wspólnoty (sygn. akt I Ca 76/17) pomimo, iż wspólnota ta powierzyła utrzymanie podległych jej terenów w okresie zimowym profesjonalnej firmie.
 • Oświadczenie woli właścicieli o ustanowieniu służebności gruntowej – Kto we wspólnocie jest uprawniony do złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu służebności gruntowej? Właściciele, czy zarząd?
PRAWO
 • Czy grunty wreszcie będą nasze - Od wielu lat spółdzielnie mieszkaniowe walczyły o to, żeby móc tanio przekształcić prawo użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Kilka miesięcy temu w końcu pojawiła się na to szansa. W czerwcu Rada Warszawy uchwaliła 95% bonifikatę od opłaty przekształceniowej. Dzięki temu WSM może zacząć starania o załatwienie uciążliwych spraw gruntowych. Jednak rząd przygotowuje projekt ustawy, która w wielu naszych nieruchomościach zniosłaby użytkowanie wieczyste z mocy prawa. Dla części osiedli to szansa, dla innych jedynie większe koszty. Kto może już skorzystać z uchwały i co się stanie, jeśli w życie wejdzie ustawa uwłaszczeniowa?
ZARZĄDZANIE
 • Sąd uchylił uchwałę o wymianie liczników – Właściciel mieszkania zaskarżył uchwałę wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości o pokryciu kosztów wymiany i legalizacji wodomierzy i ciepłomierzy ze środków gromadzonych na bieżące utrzymanie nieruchomości wspólnej. Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że roszczenie właściciela jest zasadne. Taka decyzja Sądu wzbudziła niepokój zarządców
 • Rozliczanie hal garażowych - Jak może się różnić zarządzanie garażem i opłaty z nim związane w zależności od fizycznej konstrukcji garażu i od jego statusu prawnego?
 • Profesjonalny zarządca jest ważny dla wspólnoty -  Wybór zarządcy to kluczowy element sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania wspólnoty. Zakres kompetencji zarządcy musi przede wszystkim odpowiadać potrzebom wspólnoty. Może okazać się jednak, że wspólnota sama nie jest ich do końca świadoma. Na co zatem zwrócić uwagę dokonując wyboru zarządcy?
ART. NA ZAMÓWIENIE
 • Uprawnienia dokonywania przeglądów – W jaki sposób jest wyłaniana osoba  do przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego budynku oraz znajdujących się w nim instalacji i urządzeń? Jakie dobre praktyki warto zastosować przy wykonywaniu przeglądów. Czy właściciele poszczególnych lokali mają prawo żądać od przeprowadzającego przegląd oryginału uprawień lub podważać wybór wykonawcy?
 • Bezumowne korzystanie z nieruchomości – O jakie wynagrodzenie można się ubiegać za bezumowne posadowienie na terenie nieruchomości urządzania przesyłowego? Jak obliczyć wysokość żądanego wynagrodzenia aby Sąd uznał je za adekwatne? W jakim trybie odbywa się postępowanie o wynagrodzenie? 
EKSPLOATACJA
 • Odwadnianie dachów – Właściwe i dokładne odwodnienie dachu jest istotnym czynnikiem decydującym o trwałości elewacji oraz całego budynku. Opady szkodzą obiektom budowlanym i powierzchniom terenów, które do nich przylegają. Zarówno same budynki, jak i place, wyposażone są w systemy odwadniające, różniące się od siebie rozwiązaniami technicznymi i zasadami eksploatacyjnymi 
 • Ocieplanie poddasza – Jaki jest najlepszy i najtańszy produkt do ocieplania stropodachów
Stałe działy
 
 • AKTUALNOŚCI – informujemy o najnowszych zmianach w przepisach oraz uchwałach i decyzjach organów administracji państwowej i samorządowej uprawnionych do podejmowana decyzji w zakresie zagadnień nieruchomościowych a także o projektowanych zmianach w prawie.
 • LISTY – publikujemy odpowiedzi ekspertów na pytania Czytelników. Nasi specjaliści jasno wyjaśniają każdy, nawet najbardziej skomplikowanych problem.
 • ORZECZNICTWO/PRAWO – w przystępny sposób tłumaczymy niejednoznaczne zapisy ustaw i rozporządzeń oraz przekładamy je na język praktyki tłumacząc, w jakich sytuacjach, jakie rozwiązania można zastosować i jakie konsekwencje się z nimi wiążą.
 • RACHUNKOWOŚĆ - specjaliści z zakresu finansowo-księgowego podpowiadają zalecane procedury przy rozliczaniu nieruchomości i odnośnie kwestii podatkowych, m.in. jak zarządzać funduszem remontowym, jak naliczać i windykować opłaty, jak rozliczać media i koszty, jak sporządzać roczne sprawozdania finansowe itd.
 • ART. NA ZAMÓWIENIE – specjalnie na Państwa prośbę szerzej wyjaśniamy i tłumaczymy problematyczne zagadnienia zgłoszone przez Czytelników, podpowiadając na jakie racje można się powołać przy rozpatrywaniu podobnych spraw.
 • ZARZADZANIE – bierzemy na celownik najbardziej niejednoznaczne kwestie z zakresu zarządzania nieruchomościami m.in.: zarządzanie nieruchomością wspólną, współpracę z dostawcami mediów, sporne sprawy w zakresie obsługi zebrań, podejmowania uchwał, konflikty z mieszkańcami i właścicielami itd.
 • EKSPLOATACJA – specjaliści podpowiadają najskuteczniejsze rozwiązania dotyczące usuwania awarii i ich skutków, prowadzenia inwestycji, remontów, konserwacji i nadzorowania przeglądów technicznych a także przygotowywania dokumentacji technicznej.

Szczegóły

Kontakt z wydawcą Katarzyna Kotlarska - Skowrońska, tel. (61) 66 55 849, katarzyna.skowronska@forum-media.pl
Typ produktu Czasopismo
Częstotliwość ukazywania się czasopisma 11 numerów w roku
Przewidywany czas dostawy

Standardowy czas realizacji zamówienia od daty jego wpływu do Wydawnictwa do momentu dostarczenia przesyłki odbiorcy wynosi ok. 7 dni roboczych. Czasopismo oraz faktura wysyłane są w dwóch niezależnych przesyłkach za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Kontynuacja prenumeraty

Przedłużenie prenumeraty następuje automatycznie i nie wymaga składania oddzielnego zamówienia.

Wraz z ostatnim numerem prenumeraty otrzymają Państwo przypomnienie informujące o kończącej się prenumeracie i automatycznym wznowieniu prenumeraty na kolejny rok. W razie konieczności rezygnacji  należy w przeciągu 14 dni od otrzymania ostatniego numeru w ramach rocznej prenumeraty przesłać do nas pisemną rezygnację na adres bok@forum-media.pl.

Adres strony www

www.mieszkanie-i-wspolnota.pl