Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności . Warunki dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.
Edukacja Forum Logopedy

Forum Logopedy

Czasopismo

Jedyne na rynku praktyczne czasopismo, redagowane przez najlepszych ekspertów pod merytorycznym nadzorem Polskiego Związku Logopedów.

Opcje zakupu

Stock state icon Dostępność: Ograniczona ilość
Price icon Cena: Netto
Temat numeru

Różnorodność i indywidualizm  we współczesnej surdologopedii

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ AUTORSKI

złożony wyłącznie z doświadczonych specjalistów pod kierunkiem redaktora merytorycznego

 

ZAWSZE 100% JAKOŚCI MERYTORYCZNEJ

dzięki nadzorowi Polskiego Związku Logopedów

 

DOCIERAMY DO 4000 CZYTELNIKÓW

prezentując ciekawe studia przypadków, różne metody terapii, opinie innych specjalistów: psychologów, neonatologów, foniatrów, laryngologów

 

W KAŻDYM NUMERZE

proponujemy ciekawe ćwiczenia wraz z kartami pracy oraz wskazówki, zalecenia

 

ROZMOWY Z EKSPERTAMI

znanymi z osiągnięć w terapii danego zaburzenia mowy

 

NOWOŚCI I INTERPRETACJE PRAWNE

dla logopedów pracujących w różnych placówkach

Dlaczego warto?
 
 • Dajemy gwarancję, że materiały zamieszczone w czasopiśmie są wysokiej jakości merytorycznej, co znacznie zwiększy efektywność prowadzonej terapii
 • Ograniczamy czas przygotowania ćwiczeń dla podopiecznych dzięki ciekawym i twórczym scenariuszom zajęć oraz wskazówkom specjalistów
 • Pomagamy rozwiązywać specyficzne problemy diagnozy i terapii dotyczące niszowych przypadków logopedycznych
 • Dzięki czasopismu poznasz nowe i bardziej efektywne metody terapii logopedycznej dotyczące różnych zaburzeń mowy
W ramach prenumeraty otrzymasz:
 
 • 6 numerów w roku
 • 72 artykuły w roku
 • 64 stron w każdym numerze
 • 16 stron scenariuszy, kart pracy, wskazówek i zaleceń w każdym numerze


Na portalu dodatkowo:

Dostęp do:

 • wszystkich numerów archiwalnych dotyczących: jąkania, emisji głosu, ORM, autyzmu, wieloaspektowości, afazji, wielojęzyczności, mutyzmu, laryngektomowanych, diagnozie logopedycznej, terapii logopedycznej
 • dokumentów
 • nagrań dźwiękowych
Mamy też portal
 

Praktycznym uzupełnieniem prenumeraty papierowej jest portal internetowy. Dlaczego korzystanie z portalu jest tak wygodne?

 • Dostęp do wszystkich numerów i artykułów archiwalnych dotyczących: jąkania (red. merytoryczny dr Krzysztof Szamburski), emisji głosu (red. merytoryczny dr Anna Walencik - Topiłko), ORM (red. merytoryczny Ewa Małachowska), autyzmu (red. merytoryczny dr Karina Szafrańska), wieloaspektowości (red. merytoryczny Justyna Pacura -Syrocka), afazji (red. merytoryczny Marlena Puchowska), wielojęzyczności (red. merytoryczny Małgorzata Konczanin), mutyzmu (red. merytoryczny Barbara Ołdakowska - Żyłka), laryngektomowanych (red. merytoryczny Anna Żebryk - Stopa), diagnozie logopedycznej (red. merytoryczny Ewa Małachowska)
 • Dostęp do materiałów w każdej chwili - w pracy, w domu, w trakcie podróży - wystarczy jedynie internet
 • Praktyczna wyszukiwarka, która pozwoli na szybkie odszukanie potrzebnych treści czy dokumentów
 • Możliwość korzystania z portalu na tablecie i smartfonie
Piszą dla nas
 
 • Marlena Puchowska neurologopeda, specjalista afazjolog. Wieloletni pracownik Akademii Medycznej obecnie Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz Katedry i Kliniki Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.
 • Dr n. hum. Karina Szafrańska neurologopeda, wykładowca akademicki, dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej "Ad Verbum" Centrum Terapii Mowy i Dysleksji w Warszawie
 • Prof. dr hab. Marzenna Zaorska profesor zwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pedagog specjalny - tyflopedagog, surdopedagog i logopeda, nauczyciel akademicki oraz czynny zawodowo terapeuta
 • Dr n. hum. Krzysztof Szamburski wykładowca UW, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, psycholog, terapeuta SI, logopeda, specjalista w zakresie diagnozy i terapii jąkania. Twórca metody wystukiwania sylab
 • Prof. zw. dr hab Zbigniew Tarkowski kierownik Zakładu Patologii i Rehabilitacji Mowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Opracował oraz wdrożył pierwsze polskie testy rozwoju językowego.
Porównanie wersji Wersja Ekonomiczna Wersja Optymalna
ZAWARTOŚĆ
Wersja Papierowa
Wersja Elektroniczna
Dostęp do portalu
Archiwum
Artykuły w wersji elektronicznej
W bieżącym wydaniu:
 

Z PRAKTYKI LOGOPEDY

 • Trudności komunikacyjne osób z zaburzeniami słuchu w kontekście problemów w sferze funkcjonowania społecznego – zadania i cele terapii surdologopedycznej
 • Środowisko rodzinne w przezwyciężaniu trudności komunikacyjnych i językowych niesłyszących oraz słabo słyszących dzieci z zespołem Downa

ZAJECIA Z POMYSŁEM

 • Scenariusz zajęć dla dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym w wieku od 6. r.ż.
 • Karta pracy do ćwiczenia 4. scenariusza 1.
 • Karta pracy do ćwiczenia 5. scenariusza 1
 • Scenariusz zajęć dla dzieci jednorocznych i 2-letnich z uszkodzeniem narządu słuchu
 • Scenariusz zajęć dla dzieci 2–4 letnich z opóźnionym rozwojem mowy oraz uszkodzeniem narządu słuchu.
 • Karta pracy do ćwiczenia 3. scenariusza 3
 • Scenariusz dla dzieci szkolnych z sygmatyzmem oraz z uszkodzonym narządem słuchu
 • Karta pracy do ćwiczenia 1. scenariusza 4
 • Karta pracy do ćwiczenia 4. scenariusza 4
 • Karta pracy do ćwiczenia 5. scenariusza 4
 • Karta pracy do ćwiczenia 7. scenariusza 4
 • Dialog czynnościowy. Przykład dialogu czynnościowego „Kwiatek dla mamy i taty”

Z PRAKTYKI LOGOPEDY

 • Diagnoza i terapia dzieci z wadą słuchu

METODY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

 • Nowe spojrzenie na wychowanie słuchowe
 • Świat opowiadany Wczesne wychowanie językowe w terapii surdologopedycznej. Metoda pracy oparta na dialogu i narracji
 • Stowarzyszenie jako forma wsparcia rodziców w terapii dzieci z wadą słuchu

WSPÓŁPRACA Z…

Uczeń z dysfunkcją słuchu – współpraca logopedy z nauczycielem języka obcego 

Stałe działy
 
 • Z praktyki logopedy - ciekawe oraz niszowe przypadki logopedyczne przygotowane w oparciu o realne przykłady zaburzeń mowy,
 • Współpraca z. - punkt widzenia innych specjalistów, m.in. psychologa, foniatry, ortodonty, laryngologa, neurologa w różnych zaburzeniach.
 • Metody terapii logopedycznej - nowe oraz sprawdzone zalecenia prowadzenia terapii logopedycznej, które cieszą się uznaniem ze względu na swoją efektywność.
 • Zajęcia z pomysłem -bank pomysłów z oryginalnymi, autorskimi scenariuszami do różnych zaburzeń mowy wraz z kartami pracy oraz praktyczne wskazówki, zalecenia.
 • Zawód logopeda - nowości i interpretacje prawne dla logopedów pracujących w różnych placówkach.
 • Wywiad miesiąca - rozmowa z ekspertami znanymi z osiągnięć w terapii danego zaburzenia mowy.
 • Logopeda na świecie - przybliżenie metod prowadzenia terapii logopedycznej i organizacji pracy w innych krajach i dobrych praktyk

Szczegóły

Kontakt z wydawcą Lucyna Latajka, lucyna.latajka@forum-media.pl, tel.61 6655851
Typ produktu Czasopismo
Liczba stron 64
Format A4
Częstotliwość ukazywania się czasopisma 6 numerów w roku
Przewidywany czas dostawy

14 dni

Kontynuacja prenumeraty

Przedłużenie prenumeraty następuje automatycznie i nie wymaga składania oddzielnego zamówienia.

Wraz z ostatnim numerem prenumeraty otrzymają Państwo przypomnienie informujące o kończącej się prenumeracie i automatycznym wznowieniu prenumeraty na kolejny rok. W razie konieczności rezygnacji  należy w przeciągu 14 dni od otrzymania ostatniego numeru w ramach rocznej prenumeraty przesłać do nas pisemną rezygnację na adres bok@forum-media.pl.

Adres strony www

www.forumlogopedy.pl