Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności . Warunki dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.
Edukacja Forum Logopedy

Forum Logopedy

Czasopismo

Jedyne na rynku praktyczne czasopismo, redagowane przez najlepszych ekspertów pod merytorycznym nadzorem Polskiego Związku Logopedów.

Opcje zakupu

Stock state icon Dostępność: Ograniczona ilość
Delivery icon Wysyłka: 14 dni
Price icon Cena: Netto
Temat numeru

Sekwencja Pierre’a Robina

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ AUTORSKI

złożony wyłącznie z doświadczonych specjalistów pod kierunkiem redaktora merytorycznego

 

ZAWSZE 100% JAKOŚCI MERYTORYCZNEJ

dzięki nadzorowi Polskiego Związku Logopedów

 

DOCIERAMY DO 4000 CZYTELNIKÓW

prezentując ciekawe studia przypadków, różne metody terapii, opinie innych specjalistów: psychologów, neonatologów, foniatrów, laryngologów

 

W KAŻDYM NUMERZE

proponujemy ciekawe ćwiczenia wraz z kartami pracy oraz wskazówki, zalecenia

 

ROZMOWY Z EKSPERTAMI

znanymi z osiągnięć w terapii danego zaburzenia mowy

 

NOWOŚCI I INTERPRETACJE PRAWNE

dla logopedów pracujących w różnych placówkach

Dlaczego warto?
 
 • Dajemy gwarancję, że materiały zamieszczone w czasopiśmie są wysokiej jakości merytorycznej, co znacznie zwiększy efektywność prowadzonej terapii
 • Ograniczamy czas przygotowania ćwiczeń dla podopiecznych dzięki ciekawym i twórczym scenariuszom zajęć oraz wskazówkom specjalistów
 • Pomagamy rozwiązywać specyficzne problemy diagnozy i terapii dotyczące niszowych przypadków logopedycznych
 • Dzięki czasopismu poznasz nowe i bardziej efektywne metody terapii logopedycznej dotyczące różnych zaburzeń mowy
W ramach prenumeraty otrzymasz:
 
 • 6 numerów w roku
 • 72 artykuły w roku
 • 64 stron w każdym numerze
 • 16 stron scenariuszy, kart pracy, wskazówek i zaleceń w każdym numerze


Na portalu dodatkowo:

Dostęp do:

 • wszystkich numerów archiwalnych dotyczących: jąkania, emisji głosu, ORM, autyzmu, wieloaspektowości, afazji, wielojęzyczności, mutyzmu, laryngektomowanych, diagnozie logopedycznej, terapii logopedycznej
 • dokumentów
 • nagrań dźwiękowych
Mamy też portal
 

Praktycznym uzupełnieniem prenumeraty papierowej jest portal internetowy. Dlaczego korzystanie z portalu jest tak wygodne?

 • Dostęp do wszystkich numerów i artykułów archiwalnych dotyczących: jąkania (red. merytoryczny dr Krzysztof Szamburski), emisji głosu (red. merytoryczny dr Anna Walencik - Topiłko), ORM (red. merytoryczny Ewa Małachowska), autyzmu (red. merytoryczny dr Karina Szafrańska), wieloaspektowości (red. merytoryczny Justyna Pacura -Syrocka), afazji (red. merytoryczny Marlena Puchowska), wielojęzyczności (red. merytoryczny Małgorzata Konczanin), mutyzmu (red. merytoryczny Barbara Ołdakowska - Żyłka), laryngektomowanych (red. merytoryczny Anna Żebryk - Stopa), diagnozie logopedycznej (red. merytoryczny Ewa Małachowska)
 • Dostęp do materiałów w każdej chwili - w pracy, w domu, w trakcie podróży - wystarczy jedynie internet
 • Praktyczna wyszukiwarka, która pozwoli na szybkie odszukanie potrzebnych treści czy dokumentów
 • Możliwość korzystania z portalu na tablecie i smartfonie
Piszą dla nas
 
 • Marlena Puchowska neurologopeda, specjalista afazjolog. Wieloletni pracownik Akademii Medycznej obecnie Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz Katedry i Kliniki Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.
 • Dr n. hum. Karina Szafrańska neurologopeda, wykładowca akademicki, dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej "Ad Verbum" Centrum Terapii Mowy i Dysleksji w Warszawie
 • Prof. dr hab. Marzenna Zaorska profesor zwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pedagog specjalny - tyflopedagog, surdopedagog i logopeda, nauczyciel akademicki oraz czynny zawodowo terapeuta
 • Dr n. hum. Krzysztof Szamburski wykładowca UW, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, psycholog, terapeuta SI, logopeda, specjalista w zakresie diagnozy i terapii jąkania. Twórca metody wystukiwania sylab
 • Prof. zw. dr hab Zbigniew Tarkowski kierownik Zakładu Patologii i Rehabilitacji Mowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Opracował oraz wdrożył pierwsze polskie testy rozwoju językowego.
W bieżącym wydaniu:
 

Z PRAKTYKI LOGOPEDY

 • Program terapii logopedycznej dyslalii rozszczepowej na podstawie studium przypadku
 • Terapia pacjenta z wadą rozszczepową i oligofazją
 • Zaburzenia fonacji w mowie rozszczepowej
 • Studium przypadku kilkunastoletniej pacjentki z nasilonymi cechami dyslalii rozszczepowej

ZAJĘCIA Z POMYSŁEM

 • Ćwiczenia fonacyjne 26
 • Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku niemowlęcym z rozszczepem podniebienia
 • Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 4 lat z opóźnionym rozwojem mowy na skutek rozszczep
 • Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 6 lat z mową rozszczepową
 • Karta pracy do ćwiczenia 4. scenariusza zajęć dla dzieciw wieku 6 lat z mową rozszczepową
 • Scenariusz zajęć dla osób z zakończonym ontogenetycznym rozwojem mowy w wieku 15 lat i więcej po rozszczepie podniebienia

Z PRAKTYKI LOGOPEDY

 • Terapia logopedyczna dziecka z rozszczepem podniebienia i niedosłuchem
 • Wieloprofilowa terapia dziecka z zespołem Pierre’a Robina

METODY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

 • Zastosowanie logorytmiki w terapii dzieci z rozszczepem podniebienia
 • Ćwiczenia oddechowe w terapii mowy rozszczepowej

WSPÓŁPRACA Z…

 • Terapia logopedyczna dziecka z rozszczepem podniebienia i niedosłuchem
 • Wieloprofilowa terapia dziecka z zespołem Pierre’a Robina

Z PRAKTYKI LOGOPEDY

 • Psychologiczne aspekty rozszczepów
 • Postępowanie ortodontyczne w leczeniu rozszczepów wargi i podniebienia
 • Rozszczep podniebienia pierwotnego i wtórnego

ZAWÓD LOGOPEDA

 • Krajowy Rejestr Logopedów
Stałe działy
 
 • Z praktyki logopedy - ciekawe oraz niszowe przypadki logopedyczne przygotowane w oparciu o realne przykłady zaburzeń mowy,
 • Współpraca z. - punkt widzenia innych specjalistów, m.in. psychologa, foniatry, ortodonty, laryngologa, neurologa w różnych zaburzeniach.
 • Metody terapii logopedycznej - nowe oraz sprawdzone zalecenia prowadzenia terapii logopedycznej, które cieszą się uznaniem ze względu na swoją efektywność.
 • Zajęcia z pomysłem -bank pomysłów z oryginalnymi, autorskimi scenariuszami do różnych zaburzeń mowy wraz z kartami pracy oraz praktyczne wskazówki, zalecenia.
 • Zawód logopeda - nowości i interpretacje prawne dla logopedów pracujących w różnych placówkach.
 • Wywiad miesiąca - rozmowa z ekspertami znanymi z osiągnięć w terapii danego zaburzenia mowy.
 • Logopeda na świecie - przybliżenie metod prowadzenia terapii logopedycznej i organizacji pracy w innych krajach i dobrych praktyk

Szczegóły

Redaktor Każdy numer prowadzony jest przez redaktora merytorycznego powołanego przez PZL, specjalistę danego zaburzenia, któremu poświęcony jest numer czasopisma. Redaktor naczelny Lucyna Latajka
Autor piszą dla nas m.in. dr Ewa Jeżewska - Krasnodębska, Ewa Małachowska, dr Karina Szafrańska, prof. Marzena Zaorska, dr Krzysztof Szamburski, prof. Zbigniew Tarkowski
Przewidywany czas dostawy (dni) 14
Liczba stron 64
Typ produktu Czasopismo
Informacje wydawnicze

Dwumiesięcznik

Prenumerata Optymalna:

 • Wersja papierowa
 • Wersja elektroniczna
 • Dostęp do portalu
 • Archiwum
 • Artykuły w wersji elektronicznej

Prenumerata Ekonomiczna:

 • Wersja papierowa
Aktualizacje (Poradnik)

Przedłużenie prenumeraty na kolejny okres następuje automatycznie i nie wymaga odrębnego zamówienia.