Narzędzia do ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu

Narzędzia do ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu
Wersja pełna 499 zł netto
 • Wersja pełna 499 zł netto
 • Wersja podstawowa 349 zł netto

Ksiażka

Interpretacja wymagań MEN oraz gotowa dokumentacja wraz z płytą CD

Praktyczna publikacja dla dyrektora i zespołu ds. ewaluacji do kompleksowej organizacji ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu z rozpisanymi projektami ewaluacyjnymi do wszystkich 12 wymagań MEN.

Opis produktu

 

Publikacja jest dostępna w dwóch wersjach:

                                                                                                       

Wersja pełna zawiera:

 

Wersja podstawowa zawiera:

 

Publikacja wymiennokartkowa, aktualizowana,   segregator, format A5

X

Publikacja wymiennokartkowa, aktualizowana,   segregator, format A5

X

Płyta CD z dokumentami w wersji edytowalnej

X

 

Poradnik w wersji elektronicznej zawierający praktyczną wyszukiwarkę treści wg pożądanych kryteriów

X

Jednoczesny dostęp do treści dla wielu osób z placówki

X

Wersja na PC i laptopa

X

Wersja na urządzenia mobilne

X


Więcej informacji na: www.ewaluacjawprzedszkolu.pl

 

Korzystając z poradnika:

 • zbierzesz dowody na realizację wszystkich wymagań MEN na potrzeby ewentualnej kontroli,
 • wybierzesz odpowiednią metodę analizy danych zebranych podczas badania i szybko opracujesz wyniki,
 • bez poświęcania dużej ilości czasu napiszesz przejrzysty raport z ewaluacji, który będziesz mógł przedstawić w kuratorium,
 • dowiesz się, w jaki sposób zapisać wnioski z tegorocznej ewaluacji w planie nadzoru pedagogicznego na rok 2014/2015.

Zawartość publikacji:

 • Obowiązki dyrektora w zakresie ewaluacji w roku szkolnym 2014/2015
  • wykaz obowiązków dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego w świetle rozp. w sprawie nadzoru (Dz. U. z 2013 r., poz. 560),
  • obowiązki dyrektora w zakresie wspomagania nauczyciela w placówce – od diagnozy potrzeb szkoleniowych, po zaproponowanie gotowych rozwiązań,
  • wytyczne do indywidualizacji pracy z dzieckiem, zgodnie z najnowszymi zmianami prawnymi,
  • w jaki sposób dokonać skutecznej ewaluacji obowiązkowych działań w zakresie profilaktyki - wskazówki wraz z gotowymi narzędziami.
   
 • Plan ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu w I i II semestrze
  • niezbędne elementy planu ewaluacji, które muszą być uwzględnione w planie nadzoru,
  • w jaki sposób zorganizować pracę zespołu ds. ewaluacji,
  • gotowe listy potwierdzające realizację wszystkich 12 nowych wymagań ewaluacyjnych.
   
 • Diagnoza pracy przedszkola w ramach 12 wymagań MEN
  • wytyczne do samooceny pracy przedszkola w zakresie wszystkich  12  nowych wymagań,
  • jak wybrać obszary pracy przedszkola, które wymagają poprawy lub ulepszeń,
  • ewaluacja wybranych zadań przedszkola, m.in. realizacji podstawy programowej, pracy wychowawczej, współpracy z rodzicami, na przykładach,
  • wskazówki do samokontroli nauczyciela w zakresie realizacji podstawy programowej,
  • gotowe narzędzia do sprawdzenia opanowania przez dzieci wiedzy i umiejętności.
   
 • Przygotowanie projektu ewaluacji
  • etapy projektowania ewaluacji z wykorzystaniem różnych kryteriów i metod badawczych,
  • jak formułować pytania kluczowe – wytyczne,
  • przykładowe formy projektów ewaluacyjnych – gotowe do wykorzystania,
  • ankiety, kwestionariusze wywiadów, arkusze obserwacyjne - na potrzeby własnej placówki – niezbędne w opracowaniu narzędzia ewaluacyjne,
  • jakie standardy musi spełniać projekt ewaluacyjny, aby nie został zakwestionowany podczas kontroli.
   
 • Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej
  • jakie wnioski umieścić w raportach i sprawozdaniach z ewaluacji,
  • przykładowe zapisy wyników ewaluacji, które warto umieścić w planach nadzoru na nowy rok szkolny,
  • jakich narzędzi użyć do podsumowania i prezentacji wyników ewaluacji.

Zawartość pendrive'a to ponad 90 dokumentów, w tym m.in.:

 • projekty ewaluacyjne do wszystkich 12 wymagań MEN,
 • ankiety  ewaluacyjne dla nauczycieli i rodziców, kwestionariusze rozmów i wywiadów,
 • arkusze oraz karty obserwacyjne,
 • przykładowe listy kontrolne spełniania poszczególnych wymagań,
 • pytania kluczowe wraz z przykładowymi odpowiedziami do każdego z 12 wymagań.

 

Autorzy:

Jan Lewandowski

- konsultant ds.  kadry kierowniczej, ewaluacji, prawa oświatowego, awansu zawodowego DODN Filia  w Legnicy.

Wiesława Mądrowska

– nauczyciel  dyplomowany, specjalność wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,  oligofrenopedagog. Posiada 10-letnią praktykę na stanowisku dyrektora  Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w  Kołobrzegu, posiadającego certyfikat „Zachodniopomorskiej Placówki Jakości”.  Stworzyła „Program integracyjnego kształcenia i wychowania od przedszkola do  gimnazjum w Kołobrzegu”. Były wizytator i dyrektor Delegatury Kuratorium  Oświaty w Koszalinie, inspektor do spraw oświaty w Wydziale Edukacji, Kultury i  Sportu w Kołobrzegu. Redaktor Prowadzący czasopisma Doradca Dyrektora  Przedszkola. Obecnie dyrektor Przedszkola Rodzinnego Mądrowscy w Kołobrzegu.

Elżbieta Korczewska

- nauczyciel wychowania przedszkolnego, inspektor ds.  oświaty w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kołobrzeg,  Nauczyciel dyplomowany, inspektor ds. oświaty w Wydziale Edukacji, Kultury i  Sportu Urzędu Miasta Kołobrzeg, Redaktor Prowadzący czasopisma Doradca  Nauczyciela Przedszkola.

Uzupełnieniem treści zawartych w publikacji jest płyta CD ze zbiorem  ponad 110 dokumentów niezbędnych podczas ewaluacji. Aby maksymalnie skrócić  czas związany z poszukiwaniem potrzebnych narzędzi, wszystkie materiały na  płycie zostały pogrupowane wg 12 wymagań z załącznika do rozp. w sprawie  nadzoru pedagogicznego.

 • thumbnail

  Ogromnym atutem tej publikacji są dla mnie wzorcowe projekty ewaluacyjne z listami kontrolnymi, które pomogą ocenić, czy zadania wykonywane w moim przedszkolu kwalifikują się bardziej do oceny A, czy D.

  Joanna Wrześniewska, Poznań

Szczegóły

ISBN:
978-83-260-1609-7
Liczba stron:
500
Numer Produktu:
1460
Parametry techniczne:
publikacja wymiennokartkowa z płytą CD, oprawa segregatorowa, format A5, ok. 500 stron, aktualizowana cztery razy w roku.
Aktualizacje:

Aktualizacje  w przeciętnej cenie 149,50 zł (cena aktualizacji w wersji pełnej  180 zł netto)   i objętości  100 stron ukazują się  co 3 miesiące.

W najbliższej aktualizacji, która ukaże się w grudniu 2014, znajdą Państwo m.in.:

   
 • omówienie  roli nauczyciela w procesie ewaluacji wewnętrznej,
 •  
 • zasady  ewaluacji bezpieczeństwa w placówce w kontekście najnowszych wymagań MEN,
 • krok po kroku ewaluacja pracy z dziećmi  niepełnosprawnymi.

Inni kupili również