Monitor Dyrektora Przedszkola

Monitor Dyrektora Przedszkola
Prenumerata czasopisma + dostęp do portalu 398 zł netto
 • Prenumerata czasopisma + dostęp do portalu 398 zł netto
 • Prenumerata czasopisma 299 zł netto

Ksiażka

Jedyne tak praktyczne czasopismo stworzone z myślą o dyrektorach przedszkoli. Nie teoretyzuje, wskazuje konkretne rozwiązania i tłumaczy skomplikowany język prawa na codzienną praktykę. W całości poświęcone organizacji pracy przedszkola - od zarządzania, poprzez finanse i sprawy kadrowe po dokumenty.

Bezpłatny egzemplarz możesz pobrać tutaj

Opis produktu

 

Praktyczna formuła Czasopisma  umożliwi Państwu:

 • szybko przygotować zgodną z prawem dokumentację wymaganą przez organ prowadzący i  instytucje kontroli – od dokumentacji związanej z budżetem placówki,  dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej po sprawozdania i zmiany w  statutach,
 • rzetelnie sprawować nadzór pedagogiczny, w tym ewaluację i kontrolę – prezentując gotowe zapisy do  sprawozdania z nadzoru, rozpisane raporty ewaluacyjne,
 • zgodnie z prawem podejmować decyzje kadrowe, finansowe i administracyjne –  nawiązywać umowy z pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi, rozliczać ich czas pracy,  wynagrodzenia, wywiązać się z budżetu i pozyskiwać dodatkowe środki,
 • wyjść obronną ręką z trudnych sytuacji na linii przedszkole-organ  prowadzący i przedszkole-rodzice – na przykładach pokazując, jak unikać błędów, i jaką  dokumentację mieć zawsze pod ręką,
 • podnosić poziom nauczania w placówce – wyposażając dyrektora w gotowe arkusze obserwacji  oraz narzędzia potwierdzające realizację wymagań podstawy programowej.

W każdym numerze czasopisma znajdziesz stałe rubryki:

     

Temat miesiąca

szczegółowe wskazówki do realizacji zadań ważnych z punktu widzenia dyrektora w danym miesiącu.

Dyrektor pod nadzorem

podpowiedzi, w jaki sposób planować, organizować i monitorować pracę w ramach nadzoru w placówce    zgodnie z aktualnym prawem.

Twarzą w twarz

wywiady z ekspertami świata    edukacji i specjalistami. Wysłuchaliśmy już opinii m.in. Katarzyny Hall,    Krystyny Szumilas, prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, prof. Marty Bogdanowicz, Ewy Zielińskiej, specjalistów z policji, wydziałów oświaty.

Dyrektor kontra prawo

zrozumiałe komentarze na tematy pracownicze zarówno w stosunku do pracowników pedagogicznych, jak i niepedagogicznych.

Narzędziownia

specjalny dodatek dla dyrektora przedszkola z gotową do wykorzystania dokumentacją – w tym plany, arkusze, scenariusze spotkań, ankiety, sprawozdania.

Placówki niepubliczne

tematy sprofilowane w całości pod placówki niepubliczne – od spraw finansowych, kadrowych po dydaktykę i bhp.

Dyrektor a finanse

wytyczne do prowadzenia polityki finansowej w przedszkolu, realizacji kontroli zarządczej, wypłaty wynagrodzeń.

Kalendarium obowiązków

do wykonania w danym miesiącu roku szkolnego.

 

Co daje Tobie wersja online czasopisma?

 • archiwum wszystkich  numerów czasopisma w wersji elektronicznej,
 • dostęp do  dokumentów z działu „Narzędziownia” w wersji edytowalnej,
 • wygodne przeglądanie  czasopisma na tablecie oraz smartfonie,
 • dostęp do  nowego numeru czasopisma na kilka dni przed ukazaniem się wersji papierowej,
 • praktyczną wyszukiwarkę,  która umożliwia szybkie przeszukiwanie treści według pożądanych kryteriów.

Więcej  informacji na stronie: www.dyrektorprzedszkola.pl.

Piszą dla nas m.in.:

Wiesława Mądrowska

redaktor prowadzący Czasopismo Doradca Dyrektora  Przedszkola, były wizytator i dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w  Koszalinie, inspektor do spraw oświaty w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w  Kołobrzegu. Obecnie dyrektor Przedszkola Rodzinnego Mądrowscy w Kołobrzegu.

Marta Handzlik

prawnik, ekspert z zakresu prawa  oświatowego.

Joanna Lesińska

radca prawny, prowadzi indywidualną  Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu, autorka publikacji z zakresu prawa pracy  i prawa oświatowego.

Wioletta Kędziora

inspektor do spraw ekonomiczno - finansowych w  Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kołobrzeg. Samodzielny  pracownik w zakresie sprawowania kontroli w podległych gminie jednostkach  sektora finansów publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rachunkowości,  finansów publicznych i konstruowania budżetów.

 

Praktyczne wsparcie dla każdego dyrektora przedszkola!

Szczegóły

ISBN:
2080-1262
Liczba stron:
64
Numer Produktu:
4606
Parametry techniczne:
Czasopismo specjalistyczne, miesięcznik, format A4, 64 strony, prenumerata roczna obejmuje 10 numerów
Aktualizacje:

Produkt  aktualizowany. Przedłużenie prenumeraty na kolejny okres następuje  automatycznie i nie wymaga odrębnego zamówienia.

Inni kupili również